Kupujete vzduch?: Časopis TEST startuje kampaň proti nadměrným obalům

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 16.8.2010   

Kamióny po našich ulicích vozí vzduch a zákazníci si tento vzduch spolu s výrobky nedobrovolně kupují. Sáčky, dózy i krabice, do kterých by se vešlo někdy o polovinu, někdy i několikanásobně více prodávaného obsahu. Nadměrné obaly zbytečně zatěžují životní prostředí a matou zákazníky. Časopis TEST vyzývá spotřebitele, aby si chování „prodejců vzduchu“ nenechali líbit, a pomohli ukázat na případy nadměrných obalů.
Větší obal je na pultech nápadnější, je na něm více místa pro obchodní sdělení a hlavně budí zdání, že je výrobku výrazně více. Týká se to kosmetiky a drogerie, hraček, potravin i potravinových doplňků a řady jiných výrobků, které běžně nacházíme na pultech našich samoobsluh, lékáren a dalších obchodů. Malé množství výrobku se krčí na dně krabice či sáčku obklopeno velkou masou obalu.
Problematiku nadměrných obalů řeší v České republice zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. Tento zákon mimo jiné stanoví, že osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší. Zdánlivě je tento problém legislativně podchycen. V praxi je to ovšem obtížnější.

Šéfredaktorka časopisu TEST Ida Rozová vysvětluje: „Porušení této povinnosti u nás může být pokutováno pouze tehdy, dopustí-li se takového deliktu osoba, která na trh uvádí obal, tedy podnikatel, který dováží či vyrábí a prodává samotné obaly, a nikoli již podnikatel, který obal koupí a výrobek dodá do obchodní sítě.“

Časopis TEST se rozhodl nenechat dále praktiky výrobců bez povšimnutí. Spotřebitelé mohou zaslat fotografie výrobku v nadměrném obalu, spolu s názvem výrobku, jménem výrobce či dovozce, cenou a počtem kusů v balení na e-mailovou adresu vzduch@dtest.cz. Nejkřiklavější případy nadměrných obalů budou publikovány v časopise TEST. „Tlak ze strany zákazníků může donutit výrobce a prodejce, aby sami změnili své praktiky a nabízeli své zboží v odpovídajících obalech,“ vyzývá spotřebitele ke sdílení jejich zkušeností Ida Rozová. Pomohou tak zákazníkům v lepší orientaci na trhu, klesne zátěž životního prostředí a menší obaly mohou vést i ke snížení nákladů.

Více se k problematice „prodeje vzduchu“ dozvíte ve vydání časopisu TEST 7/2010.

Ve vydání 7/2010 dále vyšel test dětských odrážedel a odrážecích kol, test univerzálních pleťových krémů a test GPS navigací.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit