Evropské spotřebitelské centrum: pomoc při sporu s podnikatelem z jiné země EU

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Máte problémy s obchodníkem či poskytovatelem služeb z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu? Může vám pomoci síť Evropských spotřebitelských center.

Jak tento vzor použít?

Spotřebitelé se mohou obracet na Evropské spotřebitelské centrum (ESC) v případě problému s prodejcem výrobků či poskytovatelem služeb z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu.

ESC dále poskytuje obecné informace o právech spotřebitelů na jednotném evropském trhu a zprostředkovává přeshraniční mimosoudní řešení sporů v systému ADR.

Evropská spotřebitelská centra fungují jako síť, přičemž v každém zúčastněném státě působí jedno centrum. V České republice je to ESC ČR při České obchodní inspekci.

Spotřebitel vždy komunikuje s centrem ve státě svého bydliště. Pokud po předložení všech potřebných dokumentů právníci ESC vyhodnotí jeho stížnost jako oprávněnou, předají ji kolegům v příslušném státě, kteří dále komunikují přímo s obchodníkem a snaží se ho přimět k nápravě protiprávního jednání.

Informační i mediační služby ESC jsou spotřebitelům poskytovány bezplatně. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.coi.cz/esc.Přihlásit