Zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2021 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu za řádně odvedenou práci, můžete při splnění zákonných podmínek pracovní poměr zrušit bez výpovědní lhůty a navíc vám vznikne nárok na náhradu mzdy nebo platu.

Kdy je tento vzor vhodný?

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu či plat anebo náhradu mzdy či platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci (resp. v poslední den tohoto měsíce) následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. Platí tedy, že např. mzda za měsíc únor musí být vyplacena nejpozději do konce března a zaměstnanec může pro její nevyplacení pracovní poměr zrušit od 16. dubna. Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

 

Jak tento vzor použít?

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, vymezit v něm důvod, pro který tak činí, a doručit jej zaměstnavateli. Při nedodržení těchto podmínek by zrušení bylo neplatné.

Doručením písemnosti se rozumí její převzetí zaměstnavatelem, a to nejčastěji nadřízeným zaměstnancem, či podatelnou zaměstnavatele apod. Oznámení o zrušení pracovního poměru lze doručit i poštou.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.Přihlásit