Reklamace služby elektronických komunikací

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Objednali jste si od svého telefonního operátora či poskytovatele internetu službu, kterou jste využili jen částečně anebo vůbec z důvodů její snížené kvality či závady technického charakteru? Také v tomto případě je nezbytným krokem na vaši obranu uplatnění reklamace u poskytovatele služby elektronických komunikací. S tímto vzorem vyřešíte celou záležitost snadno.

Kdy je tento vzor vhodný?

Podobně jako při nákupu výrobků, tak i při nákupu služeb, včetně těch telekomunikačních, můžete uplatnit reklamaci. Nejčastěji se týká výše vyúčtování, ale může souviset i s kvalitou služby. Pokud se tedy setkáte u pevné linky, mobilního telefonu, kabelové televize, poskytovatele internetového připojení či jiné služby elektronických komunikací s takovýmto problémem, reklamujte. 

V případě uznání reklamace je operátor povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s vámi zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Nedomůžete se ale náhrady škody vzniklé v důsledku přerušení služby, neboť takovou povinnost operátorovi zákon neukládá.

 

Jak tento vzor použít?

Podle zákona je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen zveřejnit a též ve smlouvě uvést způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

Ze zákona vyplývá, že reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. V uvedené lhůtě musí poskytovatel služby vaši reklamaci obdržet. Operátor je povinen reklamaci vyřídit do jednoho měsíce, je-li nutná součinnost zahraničního provozovatele, pak platí lhůta dvouměsíční.Přihlásit