Reklamace vyúčtování ceny služby elektronických komunikací

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Obdrželi jste účet od svého telefonního operátora na významně vyšší částku než obvykle a nejste si přitom vědomi, že byste telefon více využívali? Prvním krokem na vaši obranu je uplatnění reklamace u poskytovatele služby. S tímto vzorem to je snadné.

Kdy je tento vzor vhodný?

Podobně jako při nákupu výrobků, tak i při využívání služeb, včetně služeb elektronických komunikací, můžete uplatnit reklamaci. Nejčastěji se týká výše vyúčtování. Pokud se tedy setkáte u pevné linky, mobilního telefonu, kabelové televize, poskytovatele internetového připojení či jiné služby elektronických telekomunikací s takovýmto problémem, reklamujte.  
V případě uznání reklamace je operátor povinen vám nejpozději do jednoho měsíce vrátit částku uhrazenou navíc.

 

Jak tento vzor použít?

Podle zákona je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen zveřejnit a též ve smlouvě uvést způsob uplatnění reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.

Ze zákona vyplývá, že reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne obdržení vyúčtování, nedostáváte-li vyúčtování, pak ode dne poskytnutí služby. V uvedené lhůtě musí poskytovatel služby vaši reklamaci obdržet. Operátor je povinen reklamaci vyřídit do jednoho měsíce, je-li nutná součinnost zahraničního provozovatele, pak platí lhůta dvouměsíční.Přihlásit