Žádost o slevu z nájmu

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Jestliže nájemce nemůže byt plně využívat pro vady, které podstatně nebo po delší dobu zhoršují kvalitu jeho užívání, má právo požadovat po pronajímateli poskytnutí slevy z nájmu.

Kdy je tento vzor vhodný?

Základním právem nájemce je nerušené užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Naproti tomu pronajímatel je povinen toto nerušené užívání bytu nájemci zajistit. Pokud nájemce nemůže byt a služby spojené s užívání bytu nerušeně užívat, má právo na přiměřenou slevu z nájemného. Jde zpravidla o případy, kdy pronajímatel přes upozornění nájemce neodstraní v bytě závadu (například nefunkční vytápění), která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu, anebo pokud v bytě (domě) probíhají stavební úpravy, kterými se významně zhorší podmínky užívání bytu. Slevu z nájemného lze rovněž nárokovat, pokud nebyly řádně poskytovány služby spojené s nájmem bytu, např. dodávky elektřiny či vody, pokud v důsledku toho došlo k podstatnému zhoršení užívání bytu.

 

Jak tento vzor použít?

Právo na slevu z nájemného či z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu je třeba uplatnit u pronajímatele, nejlépe doporučeným dopisem. V něm je třeba popsat, jakým způsobem bylo narušeno či znemožněno užívání bytu, po jakou dobu a jakou slevu nájemce požaduje. Vhodné je připojit podklady, kterými je nárok nájemce podpořen, např. fotografické zdokumentování závady bytu. 

Zákon neřeší, jak velká sleva má být pronajímatelem poskytnuta, hovoří pouze o slevě „přiměřené“. Domníváme se, že pokud je nájemci, tak jako v našem příkladu, znemožněno byt řádně užívat po dobu poloviny kalendářního měsíce, lze za přiměřenou slevu považovat polovinu měsíčního nájemného. Konečné slovo v případě sporu však v tomto případě bude mít až soud s přihlédnutím k individuálním okolnostem případu.Přihlásit