Reklamace věci zakoupené od nepodnikatele

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Vyskytla se závada na použité sekačce, kterou jste zakoupili od nepodnikatele? Máte problémy s nákupem na on-line aukcích? Může vám pomoci náš vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud si kupujete věc od osoby, která nejedná jako podnikatel, nejedná se o spotřebitelskou smlouvu. V takovém případě platí pro případné reklamace odlišná pravidla. Často se jedná o nákupy v internetových aukcích, koupě na inzerát apod. Pozor, i zde však může být prodávajícím podnikatel, ačkoliv to nemusí být z uváděného popisu vždy zřejmé. Pokud někdo například draží desítky položek každý den, je zřejmé, že o podnikatele půjde, i když se za účelem omezení odpovědnosti bude snažit vydávat za běžného spotřebitele či pro to ani nemusí mít živnostenské oprávnění.

 

Jak tento vzor použít?

Prodávající (nepodnikatel) odpovídá kupujícímu za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady. Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době plnění, a na něž kupujícího při sjednávání smlouvy neupozornil s výjimkou vad zjevných.

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.Přihlásit