Postoupení práv vyplývajících ze záruky

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Kupujete věc od nepodnikatele, která sice již není nová, ale stále je v záruce? Následující vzor vám může pomoci, abyste ze záruky mohli profitovat i vy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Pokud je prodávajícím podnikatel, odpovídá spotřebiteli podle přísnějších pravidel, než když se koupě uskutečňuje mezi dvěma spotřebiteli. Podle rozšířené představy přechází práva spojená se zárukou automaticky i po dalším prodeji věci. Ve skutečnosti tomu tak není. Práva z odpovědnosti za vady v podobě záruky a rozporu s kupní smlouvou se neváží na věc jako takovou, jedná se o práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy. Pokud chce spotřebitel věc prodat, může při splnění určitých podmínek na kupujícího práva ze záruky převést. Není to nicméně jeho povinností. Případný převod práv ze záruky nezbavuje prodávajícího spotřebitele odpovědnosti vůči novému kupujícímu. Převod práv je nicméně pro nového kupujícího výhodný.

 

Jak tento vzor použít?

Převod práv, která vyplývají ze záruky, lze provést tzv. postoupením pohledávky. Postoupit je možné jednak právo z vady již existující (nárok, který má nynější prodávající spotřebitel vůči podnikateli, který mu věc prodal), jednak z vad, které by se na věci mohly vyskytnout v budoucnu a na které se vztahuje záruka.

Postoupení pohledávky vyžaduje písemnou formu a vzhledem k tomu, že se často bude jednat o pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu, pokud se na věci projeví vada, je třeba věnovat náležitou pozornost určitosti smlouvy o postoupení.

Smlouva má dvě strany: postupitele (osoba, která prodává věc, na kterou se vztahuje záruka) a postupníka (kupující věci). Důležitá je také osoba dlužníka, tím je podnikatel, který prodal věc postupiteli. Postupitel tedy smlouvou převádí své nároky ze záruky vůči dlužníkovi na postupníka.

Ve smlouvě je třeba jednoznačně vymezit osoby postupitele, postupníka a dlužníka a také nárok, který se převádí – tedy práva z odpovědnosti za vady.

Postoupení se může uskutečnit jak bezplatně, tak i za úplatu.Přihlásit