TEST: Nebezpečné pračky Candy i v Česku

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 2.8.2010   

V červnu přinesl časopis TEST alarmující informaci o pračkách Candy a Hoover, které měly v Německu závažné problémy s kvalitou. Dle zjištění časopisu TEST jsou i čeští spotřebitelé s některými modely praček značky Candy nespokojení, a také v České republice došlo k případům protržení bubnu pračky, podobně jako v Německu. Společnost Candy přitom vydala dne 29. 6. prohlášení, ve kterém tvrdí, že v Česku k žádné nehodě nedošlo. 
Časopis TEST vyzval české spotřebitele, aby se podělili o své zkušenosti s pračkami uvedených značek. Na výzvu jich zareagovalo několik, kteří zaznamenali problémy s pračkou u nás běžnější značky Candy. Zpravidla se jednalo o problémy s nadměrným hlukem, poskakováním pračky či neúnosnými vibracemi bubnu. V pěti případech se ovšem udála podobná nehoda jako v Německu; buben se zcela roztrhl.nebo vytrhl se současnou demolicí horního víka pračky či vany.

Podle postižených majitelů praček nejevila společnost Candy o osud svých výrobků zájem, a to zřejmě z důvodu, že již uplynula dvouletá záruční doba. Také nabídka zákazníků, že poskytnou zdarma pračku společnosti k analýze, přišla vniveč.
Společnost Candy na prvotní upozornění časopisu TEST zareagovala pouze zveřejněním své zákaznické linky, a následně též prohlášením adresovaným obchodním partnerům, v němž tvrdí, že v České republice k žádné podobné nehodě nedošlo. „Postoj společnosti Candy je dle našeho názoru neadekvátním zlehčením situace a nesvědčí o serióznosti společnosti,“ komentuje situaci šéfredaktorka časopisu TEST Ida Rozová.

Důležitou, a přitom nepříliš známou informací je, že majitel výrobku, který mu v důsledku své vady způsobil škodu na zdraví či na jiné věci, než je vadný výrobek, se může náhrady škody domáhat za podmínek specifikovaných zákonem i po uplynutí záruční doby. „Majitelům praček uvedených značek také doporučujeme kontaktovat společnost Candy ČR, aby prokazatelně vyloučila riziko, například formou bezplatné servisní prohlídky,“ uzavírá kauzu Ida Rozová.

Další informace o nebezpečných pračkách Candy v České republice vyšly v časopisu TEST 7/2010.

Ve vydání 7/2010 dále najdete test univerzálních pleťových krémů, test dětských odrážedel a odrážecích kol a test GPS navigací.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit