TEST: Vzorové dopisy pomohou (nejen) s reklamací dovolené

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 15.7.2010   

Vrátili jste se z dovolené roztrpčeni ze služeb, které vám cestovní kancelář poskytla či naopak neposkytla? Pokud váháte, zda objednané a zaplacené služby můžete reklamovat, a co má případně taková reklamace obsahovat, pomůže vám jeden z 85 vzorových dopisů zahrnutých v mimořádné příloze časopisu TEST.
Pokud jste nezažili dovolenou podle svých představ, neboť služby, kterých se vám dostalo, neodpovídají službám uvedeným v cestovní smlouvě, můžete a měli byste je reklamovat. Reklamaci je třeba uplatnit co nejdříve, nejlépe již v průběhu dovolené u delegáta, který může pomoci mnohé nedostatky, jako například výměnu pokoje, odstranit na místě. Pokud se takto problém nevyřeší a vy chcete uplatnit reklamaci, můžete tak učinit do tří měsíců od skončení zájezdu. Reklamaci podávejte písemně u cestovní kanceláře či agentury, s níž máte uzavřenou smlouvu. Reklamaci je vhodné doložit fotografiemi, dokumenty či svědeckými výpověďmi.
Martin Černý, odborný poradce časopisu TEST, doplňuje: „Není důležité, kdo služby reálně zajišťuje. Cestovní kancelář podle smlouvy odpovídá za jejich kvalitu. Výmluvy, že za špatné služby může hotel, ve kterém jste bydleli, proto neberte v potaz.“ Nejčastějším způsobem vyřízení reklamace je poskytnutí slevy z celkové ceny zájezdu. Přijmete-li například jako náhradní řešení pokoj nižší kvality, než je slibovaná, měla by vám cestovní kancelář doplatit rozdíl v ceně zaplacené a dodané služby.
Další užitečné informace k tématu, a především vzor, jak by měla reklamace dovolené vypadat, přináší mimořádná příloha časopisu TEST, která vychází 14. července. Příloha obsahuje dalších 84 vzorů nabízejících řešení nejčastějších spotřebitelských problémů. Šéfredaktorka časopisu TEST Ida Rozová vydání mimořádné přílohy komentuje: „Po mnoha kladných ohlasech na loňské vydání vzorových dopisů jsme připravili nové vzory, aktualizované podle nejnovější legislativy. Také jsme doplnili 25 nových vzorů a několik vzorových smluv. Pomáháme tak spotřebitelům, aby se mohli účinně bránit a nestali se případně oběťmi nepoctivých prodejců a obchodníků.“

Mimořádnou přílohu časopisu TEST „85 vzorů pro řešení spotřebitelských problémů“ si můžete objednat na stránkách www.dtest.cz. Noví předplatitelé časopisu TEST ji obdrží jako dárek zdarma ke svému předplatnému.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit