Škodí netradiční kombinace jídel?

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Publikováno v časopise 6/2010

Jako gastronomické rouhání vypadají v poslední době stále četnější netradiční kombinace jednotlivých prvků naší stravy pro přípravu finálních pokrmů, které si ještě před několika lety našinec nedokázal představit ani v nejbujnější fantazii. Jsou ale tyto kombinace pro lidské tělo vhodné? A jak je to vlastně s takzvanou optimální kombinací jídel a nápojů?
Ačkoli se může na první pohled zdát jako naprosto nepřípustné dát si ke klobásce s hořčicí třeba vanilkovou zmrzlinu, lze v obecné rovině konstatovat, že je to našemu žaludku prakticky úplně jedno. Ostatně, důkazem jsou různé dřívější a opětně ožívající poutě či trhy, kde k takovým kombinacím běžně dochází, byť ne „na jednom talíři“.
Trochu jiné je to s potravou exotického původu. Při její konzumaci nehrozí problémy z nestandardní skladby jídla, ale rizika vzniku alergií. Exotické byliny, tvořící v dalekých krajích stravu zvířat nebo přímo surovinu k výrobě potravin, mají odlišnou látkovou skladbu oproti bylinám, které se běžně vyskytují v prostředí, kde spotřebitel normálně žije. Jeho organismus tedy nemá vůči exotickým přírodním toxinům vybudovánu potřebnost odolnost (rezistenci). Schopnost organismus reagovat na zvýšenou přítomnost neznámých látek ve stravě je nicméně zcela individuální, takže riziko alergií nelze zobecňovat. Každopádně jej ale nelze vztahovat k netradičním kombinacím jídel.
Základní věta proto zní: Kombinovat lze v podstatě vše a nestandardních kulinářských výtvorů netřeba se bát. To, že se v současné době setkáváme s novými typy jídel, je samozřejmě dáno stále širší nabídkou potravin z celého světa díky stále postupující liberalizaci světového agrárního obchodu. Do budoucna se navíc tento trend ještě podle všeho prohloubí.
V souvislosti se změnou nabídky se kromě toho mění i stravovací návyky, a v řadě případů je to tak dobře. Například nárůst celoroční konzumace ovoce a zeleniny v ČR, díky výrazně širší nabídce těchto potravin oproti minulosti, je jednoznačně pozitivním trendem, byť právě některé druhy exotického ovoce mohou být pro některé jedince alergeny. Jde ale řádově o procenta nebo jen zlomky procent populace, daleko větší potenciál k alergenům představuje znečištěné životní prostředí.


Přihlásit