TEST: Homologovaná autosedačka neobstála v bezpečnostních testech

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 1.7.2010   

Časopis TEST varuje před dětskou autosedačkou CAM Viaggiosicuro S157, která selhala v testu bezpečnosti. Další tři autosedačky z dvaceti testovaných obdržely pouze dostatečné hodnocení. Zkoušky, kterým byly výrobky podrobeny, jdou nad rámec stávajícího bezpečnostního předpisu, který například nesleduje chování autosedaček při bočních střetech vozidel.
Aktuální test odhalil výrobky, kterých by se rodiče měli vyvarovat. Značka Casualplay Prima Fix selhala při bočním nárazu, Brevi Grand Prix T2 při čelním nárazu a Chicco Key 2-3 Ultrafix jak při čelním, tak bočním nárazu, proto byly tyto výrobky hodnoceny pouze jako dostatečné. Jako zcela nedostatečná byla hodnocena autosedačka Cam Viaggiosicuro S157, která dítě neochrání při čelním nárazu. „Při čelním nárazu dochází u tohoto výrobku k velkému zatížení hlavy a krční páteře dítěte,“ uvádí Václav Beneš, redaktor časopisu TEST.
Mezinárodní test dětských autosedaček, na kterém se časopis TEST podílí, rozšiřuje bezpečnostní požadavky o další kritéria tak, aby výsledky zkoušek poskytly co nejvyšší vypovídací hodnotu o jejich míře bezpečnosti. Testováno bylo 20 běžně dostupných výrobků z normových skupin 0 až III, tj. ze všech hmotnostních kategorií.
Povinná homologace zahrnuje pouze požadavky základní ochrany dítěte, chybí například zkoušky zaměřené na boční náraz a velký důraz se ani nepřikládá riziku chybné obsluhy autosedačky či její správné instalaci ve vozidle. „Málokdo si uvědomuje, že sebebezpečnější dětská autosedačka může velice snadno selhat, nebude-li správně v autě nainstalována a nebude-li v ní dítě správně připoutáno,“ varuje Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST.
Homologační štítek, který musí být součástí dětských autosedaček, z pohledu přísnějších testů spotřebitelských organizací nemusí vždy být signálem, že se jedná o výrobky bezpečné. Rodiče v zájmu svých dětí by měli hledat i další nezávislé a objektivní informace, aby dokázali z nabídky vybrat autosedačky s maximální mírou bezpečí.

Test 20 dětských autosedaček vychází v červnovém vydání časopisu TEST 15. června 2010. K dispozici je také na www.dtest.cz. Kromě testu dětských autosedaček vychází v červnovém vydání také test opalovacích přípravků a test kompaktních digitálních fotoaparátů.
Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit