Web časopisu TEST úspěšný i přes zpoplatněný obsah

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 17.6.2010   

Webové stránky časopisu pro spotřebitele TEST překonaly hranici 4 milionů návštěvníků, ačkoliv většina obsahu webu je zpoplatněna. Díky vzestupu zájmu veřejnosti o spotřebitelskou problematiku si doposud koupilo spojené předplatné webu a časopisu více než 22 tisíc předplatitelů. Web i časopis vydává neziskové Občanské sdružení spotřebitelů TEST.
„Jen za poslední čtyři měsíce jsme na webu zaznamenali milion návštěv, to odpovídá razantnímu nárůstu zájmu o spotřebitelskou tématiku a zejména o naše nezávislé a objektivní testy výrobků,“ vysvětluje Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST, a dodává: „Zvýšený tlak spotřebitelů na ověřenou kvalitu výrobků se také začal projevovat v zájmu výrobců a dovozců o naši značku kvality TEST.“
Značku kvality TEST uděluje sdružení TEST výrobkům, které v nezávislém testu prokázaly svou kvalitu. V České republice a na Slovensku je jí označeno již více než 40 výrobků. Označení slouží k větší transparentnosti spotřebitelského trhu a snazší orientaci spotřebitele při výběru zboží a služeb. Značka kvality TEST je určena pro výrobky a služby, které ve srovnávacím  testu uveřejněném v časopise TEST či na webových stránkách www.dtest.cz  získaly hodnocení velmi dobře nebo dobře (na číselné hodnotící škále do 2,5). Značku kvality TEST mohou výrobci, dovozci a prodejci testovaných výrobků používat při propagaci svého zboží. Nezávislé a objektivní testování probíhá v tuzemských i zahraničních zkušebnách a laboratořích. Vysoké náklady spojené s testováním výrobků jsou hrazené z předplatného a částečně i z veřejných zdrojů.
Nezisková organizace TEST existuje od roku 1992. Díky přísnému dodržování pravidel financování, vylučujících reklamu a příjmy ze strany komerčních subjektů, jsou výsledky testů a poskytované odborné rady TESTU nezávislé, objektivní a pro spotřebitele naprosto důvěryhodné.


Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922, mobil: 604 660 290

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit