TEST: Výzva spotřebitelům - nebezpečné pračky

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 15.6.2010   

Časopis TEST vyzývá všechny majitele praček značky Candy a Hoover, kteří zaznamenali problém s prasklým bubnem nebo podobnou závadu, aby se podělili o svou zkušenost.
Počátkem června letošního roku časopis TEST varoval před potenciálně nebezpečným výrobkem, pračkou Candy GO 1460 D. Při dlouhodobé zkoušce simulující životnost povolily svary na bubnu. Porušený buben prorazil vanu a plášť pračky a úlomky poškozených částí vystřelily až do vzdálenosti tří metrů.

Podezření, že se nejedná o závadu týkající se pouze modelu Candy, zvyšují nová zjištění. Podobné závady byly dle německých spotřebitelů, kteří byli varováni partnerskou spotřebitelskou organizací Stiftung Warentest, zjištěny u praček Candy GO 1482 D, Hoover VisionHD VND 9163 a Hoover HN 6135, sesterské značky Candy. Z toho je patrné, že závada se týká některých shodných dílů, které společnost Candy-Hoover používá pro různé modely praček.

Časopis TEST proto vyzývá spotřebitele, pokud zaznamenali podobnou závadu u pračky Candy nebo Hoover, či u jiných značek, aby ji nahlásili (nejlépe i s fotodokumentací) na e-mailovou adresu candy@dtest.cz. Zkušenosti spotřebitelů pomohou identifikovat nebezpečné výrobky a stanou se podnětem pro dovozce či výrobce k přijetí adekvátních opatření.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit