TEST: pozor na dětské opalovací přípravky

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 14.6.2010   

Časopis TEST srovnal kvalitu 12 dětských opalovacích přípravků s deklarovanou vysokou a velmi vysokou ochranou. Kvalitní přípravek musí dobře chránit jak před UVB, tak před UVA zářením. Dva výrobky značky Astrid získaly pouze „dostatečné“ hodnocení protože neposkytly odpovídající ochranu před slunečním zářením.
Dětská pokožka je mimořádně citlivá na negativní účinky slunečního záření. Děti do jednoho roku by neměly být přímému slunci vystavovány vůbec, děti do tří let jen na velmi krátkou dobu. U starších dětí je vždy nezbytný kvalitní přípravek na opalování s vysokým ochranným faktorem, oblečení, sluneční brýle a pokrývka hlavy. Každé spálení si kůže „pamatuje“ a narůstá riziko pozdějšího vzniku rakovinného bujení.

Základním požadavkem na opalovací přípravky je poskytování ochrany před negativními účinky slunečního záření. Proto má každý opalovací přípravek stanovený stupeň ochrany, který určuje její míru jak v oblasti UVB záření (rakovina kůže, spálení kůže), tak UVA záření (stárnutí kůže, při vysokých dávkách rakovina kůže).

Deset z dvanácti testovaných dětských opalovacích přípravků poskytuje kvalitní ochranu před UVA i před UVB zářením. U dvou výrobků, Nivea Sun a Daylong, se neprokázala dostatečná odolnost vůči vodě. „Testované přípravky značek Nivea Sun a Daylong se ve vodě snadno smyjí, poté přestávají chránit před slunečním zářením a kůže dětí se může spálit,“ upozorňuje Václav Beneš, redaktor časopisu TEST. 

Dvě testovaná opalovací mléka značky Astrid, mléko s minerálními filtry OF 30 a opalovací mléko s ochranným faktorem 50, získala hodnocení „dostatečně“. Výrobek s ochranným faktorem 30 neposkytuje deklarovanou vysokou ochranu, naměřený ochranný faktor byl pouze 20, což odpovídá střední ochraně. Testované mléko s ochranným faktorem 50 nemá dostačující ochranu před UVA zářením. „Podle doporučení Evropské komise mají opalovací přípravky poskytovat ochranu před UVA i před UVB zářením,“ dodává Beneš.

Test 12 opalovacích přípravků pro děti vychází v červnovém vydání časopisu TEST. K dispozici je také na www.dtest.cz. Kromě testu opalovacích přípravků vychází v červnovém vydání test dětských autosedaček, test kompaktních digitálních fotoaparátů a srovnání doplňkových bankovních služeb.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit