TEST: srovnatelná kvalita LED a LCD televizorů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 4.6.2010   

Televizory s LED podsvícením nemají vždy lepší obraz než ty s technologií LCD, navíc často trpí nízkou kvalitou zvuku. Spotřeba energie se u obou pohybuje v podobném rozmezí, LED televizory tedy nejsou nutně úspornější. Prokázaly to srovnávací zkoušky časopisu TEST.
Časopis pro spotřebitele TEST publikoval srovnávací test kvality 16 LCD, LED a plazmových televizorů nejprodávanějších úhlopříček 81, 102 a 107 cm. Test se zaměřil především na kvalitu obrazu ve standardním a vysokém rozlišení, zvuku či na pohodlnost obsluhy. Velkou roli hrála v testu spotřeba elektrické energie, jež je předmětem reklamy a mnoha nepřesných informací kolujících zejména mezi laickou veřejností.

V rámci testování se srovnávaly i klasické LCD s LED technologií. Televizory s LED podsvícením slibují vyšší kvalitu obrazu, lepší barvy a úspornější provoz oproti klasické LCD technologii. „Test neprokázal, že by televizory s LED podsvícením měly výrazně lepší kvalitu obrazu. Kvalita kolísá u značek i u různých modelů jedné a téže značky,“ konstatuje Václav Beneš, redaktor časopisu TEST.  

Plochý design, jenž má být předností LED televizorů, často zapříčiňuje velmi nekvalitní zvuk. Příčinou jsou zejména malé reproduktory. „Kdo se nesmíří s nekvalitním zvukem, musí navíc investovat do soupravy domácího kina, což nákup již tak drahého LED televizoru značně prodraží,“ dodává Beneš.

Vyšší spotřeba elektrické energie se tradičně projevila u testovaného plazmového televizoru. Oproti srovnatelnému LCD nebo LED televizoru je roční spotřeba testované plazmy téměř trojnásobná. „Rozdíl v ceně spotřebované elektřiny činí při běžném používání televizoru přes 1200 korun,“ upozorňuje na nevýhody plazmové technologie Beneš. U testovaných LED televizorů se spotřeba pohybovala ve stejném rozpětí jako u LCD modelů, vyšší úspornost LED technologie se tedy nepotvrdila. 

Test 16 televizorů vyšel v květnovém vydání časopisu TEST. Na www.dtest.cz je k dispozici interaktivní databáze televizorů s výsledky 128 modelů testovaných v roce 2009 a 2010.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit