Splátkové prázdniny –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠benefit, nebo past pro spotřebitele?

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.6.2024   

V rámci spotřebitelských úvěrů se na trhu objevují „benefity“ v podobě splátkových prázdnin. Jedná se o výhodu, nebo past pro spotřebitele? Ne každý poskytovatel spotřebitelského úvěru sdělí veškeré relevantní skutečnosti, aby se spotřebitel mohl rozhodnout, zda této možnosti vůbec využije.

Asi každý spotřebitel někdy zažil situaci, kdy se mu v jednom měsíci nakupí nečekané výdaje, ať už se jedná o náklady na pořízení nové pračky či výpadek příjmů. Tyto situace mohou být obzvlášť tíživé, pokud by se v jejich důsledků spotřebitelé měli dostat do potíží se splácením úvěru. Nejen pro tyto případy poskytovatelé úvěrů nabízí na první pohled přívětivé řešení v podobě splátkových prázdnin. O splátkové prázdniny však spotřebitelé mohou požádat i bez důvodu, např. pokud chtějí peníze, jinak vynaložené na splátky úvěru, využít jiným způsobem. V případě sjednání splátkových prázdnin tak například můžete jednotlivé splátky úvěru na čas odložit. V čem je tedy háček?

Pokud máte dotaz k tomuto tématu, můžete se obrátit na naši bezplatnou spotřebitelskou poradnu, a to elektronicky nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Splátkové prázdniny často prezentují poskytovatelé spotřebitelských úvěrů jako výhodu. Princip tohoto vábení je jednoduchý – sjednáním splátkových prázdnin se může spotřebitel každoročně rozhodnout nějaké splátky neplatit s tím, že o úroky se zvedne celková částka k doplacení a o dobu trvání splátkových prázdnin se spotřebiteli prodlouží i doba splácení spotřebitelského úvěru. Alternativně někteří poskytovatelé úvěrů nabízí možnost po dobu trvání odkladu splátek hradit pouze částku úroků, čímž dočasně dojde ke snížení měsíční splátky. Tato nabídka se může na první pohled jevit jako velmi lákavá a pro některé spotřebitele může být i důvodem pro výběr daného poskytovatele úvěrů. V některých případech ale spotřebitelům může způsobit nemalé potíže v budoucnu.

Předně platí, že splátkové prázdniny je vždy potřeba s poskytovatelem úvěru sjednat a nevzniká na ně nárok. Spotřebitel nejprve musí splnit stanovené podmínky, aby mohl o splátkové prázdniny požádat, a následně vyčkat schválení ze strany poskytovatele úvěru.

Splátkové prázdniny přitom nemusí být zcela zdarma. U některých poskytovatelů úvěrů můžete za zprostředkovaný odklad splátek úvěru dokonce i zaplatit poplatek za vyřízení.

Než se rozhodnete využít této ‚lákavé‘ nabídky, je potřeba důkladně zvážit, jaké podmínky uplatňuje zrovna váš poskytovatel spotřebitelského úvěru. Někteří poskytovatelé totiž využití splátkových prázdnin promítají do bankovního, popř. nebankovního registru jako odklad splátek s ‚příznakem negativní informace‘, což může i značně zkomplikovat schvalování žádosti o jiný úvěr v budoucnu, např. při refinancování stávajícího úvěru či hypotečního úvěru.

Negativní zápis do bankovního či nebankovního registru obecně znamená, že klient řádně nesplácí své závazky. V praxi pak jiný než váš stávající poskytovatel úvěru, který posuzuje vaši bonitu při žádosti o úvěr, jen obtížně odhalí, zda jste dříve v pozici dlužníka požádali o splátkové prázdniny, tj. odklad splátek, pouze z důvodu čerpání „benefitu“ nabízeného poskytovatelem, nebo jste se dostali do skutečných finančních problémů. V této pozici pak můžete čelit zpřísnění podmínek čerpání úvěru, nebo dokonce zamítnutí žádosti o úvěr. Dále je třeba vzít v úvahu, že pokud je proveden záznam o odkladu splátek, pak se vždy objeví v registru nejen u samotného dlužníka, ale i u případných spoludlužníků či ručitelů.  Důrazně proto doporučujeme, abyste vždy důkladně prozkoumali podmínky nabídky splátkových prázdnin u konkrétního poskytovatele spotřebitelského úvěru. V případě, že vás v dohledné době čeká refinancování hypotečního či jiného spotřebitelského úvěru, zvažte, zda vám tato „výhoda“ v budoucnu nezkomplikuje žádost o úvěr tím, že vám zhorší nabízenou úrokovou sazbu či samotné získání úvěru.

V případě poskytovatelů spotřebitelských úvěrů by se v konečném důsledku mohlo jednat také o účelné omezení konkurenčního boje o klienta. Tím, že by došlo k zápisu negativní informace v registru, a to na základě sjednání splátkových prázdnin deklarovaných poskytovatelem jako benefit, si poskytovatel úvěru svého zákazníka v podstatě připoutá. Spotřebitel se totiž může snadno ocitnout v situaci, že nabídku relativně výhodné úrokové sazby nebo vůbec šanci na čerpání nového úvěru napříště získá pouze u poskytovatele stávajícího úvěru. V případě požadavku na snížení měsíční výše splátky bez negativního záznamu v registru se přitom nabízí alternativa k úvaze v podobě refinancování stávajícího úvěru. V případě více úvěrů i konsolidace do jednoho úvěru s nižší měsíční splátkou.


Přihlásit