TEST: I levné cyklocomputery jsou přesné

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 29.4.2010   

Jednoduchý digitální tachometr nebo složitější cyklocomputer s více funkcemi nechybí na řidítkách žádného rekreačního cyklisty. Kromě standardního záznamu rychlosti a počtu ujetých kilometrů zaznamenávají některé modely i frekvenci šlapání, tepovou frekvenci nebo počet spálených kalorií. V poslední době se prosazují modely s bezdrátovým přenosem dat. Jeden ze čtrnácti testovaných cyklocomputerů zcela propadl. 
Kvalitní cyklocomputery naleznete jak mezi dražšími modely, tak mezi těmi nejlevnějšími. Mezi levné modely patří jednoduché cyklocomputery, které přenáší signály od snímače rychlosti umístěného na vidlici kola kabelem. Jejich nevýhodou je poněkud méně snadná montáž. Modely v ceně několika set korun zaznamenávají aktuální i průměrnou rychlost a počet ujetých kilometrů. Některé z nich lze dovybavit i snímačem tepové frekvence a frekvence šlapání.

Multifunkční cyklocomputery stojí řádově tisíce korun. Ceny testovaných se pohybovaly mezi čtyřmi a devíti tisíci korun. Kromě obvyklých funkcí a měření tepu a frekvence šlapání jsou vybaveny i měřením nastoupané výšky, teploměrem nebo měřením spotřeby kalorií. Lze je připojit k počítači a získaná data statisticky vyhodnocovat. Tyto přístroje jsou určeny nadšencům a profesionálům, kteří si vedou podrobnou tréninkovou statistiku.

V testu se měřily jednak základní funkce cyklocomputerů, v tomto kritériu vyhověly všechny přístroje. Rychlost i vzdálenosti měří přesně a spolehlivě. U některých zařízení byly zaznamenány problémy se správnou montáží nebo výměnou baterií. U multifunkčních modelů existují velké rozdíly mezi kvalitou PC softwaru dodávaného k jednotlivým přístrojům. 

Jeden model v testu zcela propadl. „Cyklocomputer značky Ventura nevydržel zkoušky zaměřené na odolnost proti vodě. Cyklocomputery se používají ve venkovním prostředí a odolnost proti stříkající vodě nebo dešti je nezbytná,“ komentuje výsledek testu Václav Beneš, redaktor časopisu TEST.

Test cyklocomputerů vyšel v dubnovém vydání časopisu TEST. Kromě testu cyklocomputerů naleznete v dubnovém vydání také test mobilních telefonů pro seniory a běžných mobilních telefonů, test AV receiverů a rady, jak ušetřit při pořizování a refinancování hypotéky.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
JUDr. Ida Rozová, dtest@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2009 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 9371 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit