Jak na cestovní pojištění

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 11.6.2024   

S blížícím se létem narůstá počet lidí plánujících dovolenou. Ačkoliv již velká část z nich bude mít ubytování a dopravu zařízenou, je možné, že cestovní pojištění ještě neřešili. Vyjet si na dovolenou bez cestovního pojištění si ovšem dovolí riskovat málokdo. Úraz se totiž může stát i na odpočinkové dovolené, kdy se člověk pohybuje pouze mezi hotelem a pláží. Mnohem větší rizika pak jsou u dovolených plných sportovních aktivit. Zpravidla je však lepší utratit pár korun v porovnání s riskem několika desítek, případně i stovek tisíc. Co by tak měli mít spotřebitelé na paměti při sjednávání cestovního pojištění?

Nástrahy cestovního pojištění

Existuje nespočet pojišťoven nabízejících cestovní pojištění, a každá z nich má vícero nabídek, které se liší co do limitu pojistného plnění, podmínek a výluk. I když neexistuje přesné srovnání všech možností, je několik hlavních parametrů, které by spotřebitelé měli mít při výběru na vědomí. Cestovní pojištění mívá několik složek. Především je to úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti, které hraje roli v případě, že spotřebitel způsobí škodu. Dále bývá nabízeno také pojištění majetku spotřebitele proti ztrátě a odcizení, pojištění zavazadel spotřebitele, pojištění dopravního prostředku spotřebitele v cizině, pojištění storna zájezdu, pojištění pro případ zpoždění letu atd. Spotřebitel by měl tyto složky vybrat dle charakteru dovolené, na kterou se chystá. Pokud např. nebude v cizině jezdit automobilem, není důvod sjednávat tento typ pojištění.

S náplní dovolené souvisí také volba pojištění, a to zaprvé dle typu aktivit, kterým se chce spotřebitel věnovat, a zadruhé dle výše limitu pojistného plnění. Pokud se spotřebitel chystá odpočívat na pláži, může být dostačující standardní cestovní pojištění. Do něj však zpravidla nebývají zahrnovány rizikové sporty či jiné aktivity, kde existuje větší riziko úrazu. Typickým případem mohou být úrazy při jízdě na vodním banánu, které často spadají pod výluky, a odpovědnost za škodu způsobenou například při jízdě na koloběžce. Spotřebitel si tak musí zkontrolovat, zda zamýšlené pojištění nemá mezi výlukami právě ty aktivity, kterým se chce věnovat. A pokud ano, musel by si sjednat jiné pojištění, anebo dokoupit zvláštní balíček zahrnující i dané rizikové aktivity. Zároveň by si měl spotřebitel zkontrolovat, zda má dostačující limit pojistného plnění. Ačkoliv by měl být navýšen, pokud spotřebitel např. zakoupí balíček s rizikovými sporty, nemusí tomu tak být vždy. Při volbě výše limitu je také dobré vzít v potaz rozdíly v cenách za poskytnutí zdravotnické péče mezi státy.

Pojištění na nevycestování

Spotřebitelé mohou uzavřít pojištění storno poplatků pro případ, že by například kvůli vážným zdravotním problémům nemohli na dovolenou odcestovat. V takovém případě by pojištění ve sjednané výši pokrylo storno poplatek, který by musel spotřebitel hradit v případě výpovědi smlouvy z jeho strany, a to jak u cestovních kanceláří, tak i u jednotlivých ubytovacích zařízení a dopravních společností. I v tomto případě se podmínky pojištění liší jak mezi pojišťovnami, tak mezi jednotlivými nabídkami. Spotřebitelé by měli věnovat pozornost zejména výši storno poplatků, které by pojišťovna hradila, podmínkám pro vznik nároku na pojistné a nejzazšímu termínu pro uzavření pojištění. Výše storno poplatků může být stanovena odlišně, lze se setkat s pokrytím 80% výše storno poplatku, ale i 100% výše. Podmínky pro jejich vyplacení mohou být omezeny, např. tím, že pojistné v případě vzniku akutního úrazu nebo onemocnění pojišťovna vyplatí pouze, pokud dojde k hospitalizaci. A termín nejzazšího uzavření pojištění může být různý, nejkratšími jsou zpravidla nutnost uzavření nejpozději v den objednání zájezdu. Pokud uplyne, dané pojištění již nepůjde uzavřít a spotřebitel bude nucen hledat jinou nabídku.

Z výše uvedených důvodů proto doporučujeme pečlivé prostudovat jak pojistnou smlouvu, tak obchodní podmínky dané pojišťovny, popř. důkladnou konzultaci s pojišťovnou před uzavřením pojištění. Cestovní pojištění může sjednat také cestovní kancelář za spotřebitele jakožto součást smlouvy o zájezdu. Pokud je však součástí smlouvy o zájezdu, kterou nelze odstranit z objednávky, jedná se ze strany cestovní kanceláře či agentury o nekalou obchodní praktiku. Jelikož cestovní pojištění není povinnou součástí smlouvy o zájezdu, spotřebitelé musí mít možnost uzavřít smlouvu o zájezdu bez pojištění. Zda je nechají pojistit, popř. u které pojišťovny tak učiní, poté zcela závisí na jejich vůli.


Přihlásit