Podmínky pro cesty domácích mazlíčků z Ruska do EU se výrazně zpřísní

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.5.2024   

Od poloviny září se zpřísní pravidla pro cestování se zvířaty z Ruska a Běloruska do EU, a to kvůli zvýšenému výskytu vztekliny a dalších nemocí zvířat v obou zemích, upozornila Státní veterinární správa (SVS).

Při neobchodních cestách s domácím mazlíčkem bude nutné předložit výsledky sérologického vyšetření, které potvrdí, že zvíře má dost protilátek proti vzteklině. Zvíře smí přicestovat do EU nejdříve tři měsíce od data odběru. Příslušné prováděcí nařízení k této změně nabývá účinnosti 16. září 2024.

Aby Rusko a Bělorusko mohly být zařazeny mezi vybrané třetí země s mírnějšími podmínkami, musely by zajistit dostatečnou úroveň bezpečnosti ve vztahu k rizikům pro veřejné zdraví a zdraví zvířat.

Kontroly prováděné při vstupu do EU v posledních letech ovšem ukázaly na opakované neplnění preventivních zdravotních opatření proti vzteklině u psů, koček a fretek v zájmovém chovu přijíždějících z Ruské federace a Běloruska (absence očkování proti vzteklině, jeho nevhodné podání nebo chybné osvědčování). Rusko a Bělorusko proto ze zmíněného seznamu vypadnou.


Přihlásit