„Zaplať, nebo souhlas!“ říká Seznam.cz. Co na to Evropský sbor pro ochranu osobních údajů?

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.5.2024   

Vyskakovací okna vyžadující souhlas s využitím cookies a rozličnými způsoby zpracování osobních údajů jsou dnešním chlebem všech uživatelů internetu nejen v rámci Evropské unie. Není daleko od pravdy, když řekneme, že většina lidí si na tato okna již zvykla do takové míry, že je ani nečte a pouze souhlas automaticky odklikává. Koneckonců, dané webové stránky poskytují své služby povětšinou zcela zdarma. Nejen internetové surfaře ovšem mohlo překvapit, když některé české online platformy včetně Seznam.cz začaly za odmítnutí souhlasu se sledováním uživatelům za účelem personalizované reklamy požadovat poplatek. Co taková změna skýtá a jak se na tuto věc dívá Evropský sbor pro ochranu osobních údajů?

Seznam v novém

Právní regulace využití cookies za účelem sběru osobních údajů a jejich využití je extenzivní a hojně diskutovaná. Není tajemstvím, že provozovatelé online platforem pak osobní údaje svých uživatelů využívají při různých manipulativních praktikách či např. pro potřeby cílené reklamy. Mezi tyto osobní údaje přitom patří i zájmy uživatelů nebo historie jejich hledání. Ze strany online platforem tak dochází k profilování uživatelů.

V Evropské unii bylo v důsledku unijního práva běžnou praxí, že se po vstupu na webovou stránku zobrazilo vyskakovací okno, kde se může uživatel rozhodnout, zda poskytne online platformě souhlas s použitím cookies, a tím i se zpracováním jeho osobních údajů. Musí zde být uvedena i informace, k jakým účelům budou tyto osobní údaje zpracovány. A i když uživatel odmítl cookies, a tím i zpracování osobních údajů, mohl webovou stránku stále využít.

To však v případě Seznamu a mnoha dalších poskytovatelů služeb na internetu nyní nelze. Například při vstupu právě na web Seznam.cz je uživatelům dáno na výběr, zda poskytnou souhlas s cookies, zpracováním osobních údajů a cílenou reklamou a mohou platformu nadále používat zadarmo, anebo zaplatí poplatek 79 Kč měsíčně, přičemž na oplátku nebudou skrze cookies profilováni a nebudou mít cílenou reklamu (ale i tak budou reklamy stále přítomny, jen ne ty personalizované). Uživatelé sice mohou otevřít panel „Podrobné nastavení“ a zatrhnout, že nechtějí ani jednu z uvedených možností, svoji volbu ovšem nemohou uložit a dokončit. Po kliknutí na tlačítko „Uložit nastavení“ jsou totiž vyzváni k přihlášení se do svého účtu a zaplacení zmíněného měsíčního poplatku, což může být považováno za zavádějící praktiku manipulující s uživateli – nejčastěji spotřebiteli, jelikož na první pohled může budit dojem, že uživatelé mohou cookies odmítnout a zároveň neplatit.

Názor Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) přijal 17. dubna 2024 stanovisko týkající se podnikatelského modelu „souhlasu, nebo placení“. Konstatuje, že „[...] pokud velké online platformy používají k získání souhlasu se zpracováním model ‚souhlas,nebo plať‘, pravděpodobně nastanou negativní důsledky.“ Má pro to několikero důvodů.

Dle EDPB nemají mít uživatelé pocit, že jsou v důsledku zpoplatnění nuceni k souhlasu se zpracováním osobních údajů. Online platformy by tak měly zvážit, zda pro uživatele může mít neudělení souhlasu negativní důsledky, jako např. jeho vyloučení ze služby s prominentním postavením na trhu, nedostatečný přístup k profesionálním sítím či riziko ztráty obsahu nebo spojení. Právo na ochranu osobních údajů je základním právem jednotlivce, v právním státě by tak online platformy neměly přístup k základním právům podmiňovat zaplacením poplatku. Uživatelé mají být plně informováni o hodnotě a důsledcích svého rozhodnutí souhlas udělit. Provozovatelé online platforem by tedy měli posoudit, zda je vůbec vhodné poplatek zavádět, popř. v jaké výši.

Aby online platformy předešly výše zmíněným negativním důsledkům, měly by uživatelům vedle možností „souhlas“ a „plať“ poskytnout ještě třetí, ekvivalentní alternativu, která nebude vyžadovat zaplacení poplatku. Tato alternativa by dle EDPB měla být bez cílené reklamy a měla by zpracovávat buď méně osobních údajů, nebo nejlépe žádné. Závěrem také EDPB uvádí, že v budoucnu vypracuje pokyny týkající se tohoto modelu, kde bude možné zjistit více podrobností.


Přihlásit