Jak vyrovnat hladinu cholesterolu

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 20.5.2024   

Hladinu cholesterolu v organismu lze regulovat různými způsoby. Faktory, jako jsou věk, geny, etnický původ nebo pohlaví nelze ovlivnit, ale podle poznatků britské spotřebitelské organizace Which je řada dalších, které lze použít. Nabízíme vám její zjištění o účinnosti rozličných postupů a prostředků.

Cholesterol je tělesný tuk používaný k výrobě buněčných membrán, hormonů a vitamínu D. Existují dva hlavní typy. LDL ve vyšším množství vede k zúžení a tuhnutí tepen. HDL napomáhá přesunu tuků z buněk a tepen do jater, kde se rozkládají a vylučují. Nerovnováha mezi těmito dvěma druhy cholesterolu se neprojevuje žádnými konkrétními příznaky, lze je zjistit pouze vyšetřením krve. Problémy s cholesterolem mají do 44 let častěji muži než ženy, pak se poměr obrací. Osoby jihoasijského původu jsou náchylnější k vysoké hladině LDL a srdečním chorobám.

Hladiny cholesterolu pomáhá regulovat vhodný životní styl – pravidelná fyzická aktivita, příjem vlákniny a beta-glukanové vlákniny, omezení konzumace nasycených mastných kyselin, snížení nadváhy, abstinence od kouření a omezení alkoholu.

Rostlinné stanoly a steroly snižují vstřebávání špatného cholesterolu z potravy. Konzumace 1,5–3 g denně může snížit hladinu celkového a LDL cholesterolu v krvi přibližně o 10 %. Ačkoliv se rostlinné stamoly a steroly přirozeně vyskytují v potravinách, je těžké získat množství potřebné k ovlivnění hladiny cholesterolu z běžného jídelníčku. K dispozici jsou však obohacené potraviny a doplňky stravy se zvýšeným obsahem stanolů a sterolů. Je ovšem nutné je užívat důsledně a pouze jako součást vyvážené stravy.

Statiny jsou hlavní skupinou léků používaných ke snížení cholesterolu a jejich účinek je spolehlivě prokázaný. U osob s vysokým rizikem srdečních onemocnění nebo mrtvice samotné dietní změny obvykle nestačí a musí se přistoupit právě k užívání statinů. Počet pacientů s vedlejšími účinky je velmi malý a výhody rozhodně převažují. Je ovšem důležité zvažovat celkové riziko kardiovaskulárního onemocnění a nesledovat pouze hladinu cholesterolu, protože existuje řada dalších rizikových faktorů. Statiny mohou interagovat s jinými léčivy, doplňky nebo potravinami, například s grapefruity nebo grapefruitovou šťávou, proto by měl být pacient pravidelně kontrolován lékařem.


Přihlásit