dTest: Spotřebitelská organizace dTest podala stížnost na Temu

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 16.5.2024   

Čínské online tržiště Temu působící na trhu od roku 2023 se těší velké popularitě mezi spotřebiteli. Jen v EU má totiž přes 75 milionů uživatelů měsíčně, které si získalo díky intenzivnímu online marketingu, velmi velkým slevám na nabízené spotřební zboží a integraci herních elementů do nákupní platformy. Spotřebitelé by si ovšem měli dát velký pozor, jelikož Temu ve velké míře porušuje právo na ochranu spotřebitele. Proto proti němu skupina spotřebitelských organizací včetně české spotřebitelské organizace dTest pod záštitou Evropské spotřebitelské organizace (BEUC) podala stížnost k jednotlivým dozorovým orgánům v členských státech EU i k Evropské komisi.

Porušení předpisů zajišťujících ochranu spotřebitelů

Rychle rostoucí aplikace online tržiště Temu porušuje Akt o digitálních službách, který je unijní legislativou zabývající se online prostředím a ochranou spotřebitelů. K porušení dochází tím, že spotřebitele dostatečně nechrání, protože:

  • Nezajišťuje dostatečnou sledovatelnost prodávajících na této platformě, tudíž spotřebitelé často neví, u koho nakupují, případně na něj nemají jiný kontakt než adresu sídla v Číně.
  • Zároveň používá manipulativní praktiky a tzv. dark patterns, které mají za úkol spotřebitele manipulovat či přímo oklamat svými doporučeními. Tato doporučení jsou velmi neprůhledná a spotřebitelé tak neví na základě čeho je jim dané zboží doporučeno.

„Na základě těchto porušení předpisů EU chránící spotřebitele jsme se společně s dalšími spotřebitelskými organizacemi sdruženými pod organizací BEUC rozhodli podat stížnost k jednotlivým dozorovým orgánům a také Evropské komisi,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Spotřebitelské organizace zároveň mají obavy ohledně bezpečnosti výrobků prodávaných na tomto tržišti.

Temu má v EU více než 75 milionů uživatelů měsíčně. Těmto spotřebitelům často neposkytuje zásadní informace týkající se prodeje, ať už jde o prodávající či samotné výrobky. Tato online platforma také neposkytuje dostatečné informace o svých doporučovacích systémech a o tom, která kritéria a jakým způsobem vedou k navrhování určitých výrobků.

Kromě toho se na tomto online tržišti vyskytují manipulativní praktiky, známé jako dark patterns, které se snaží spotřebitele přimět utratit více, než měli původně v úmyslu.

„Z důvodu těchto porušení Aktu o digitálních službách by Temu mělo být prošetřeno příslušnými úřady,“ informuje Hekšová.

V rámci České republiky podal dTest stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten by měl po posouzení stížnost postoupit koordinátorovi digitálních služeb v Irsku, neboť zde má Temu místo usazení.

 

Kontakt pro média:

Lucie Korbeliusová

media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit