Investiční fondy

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2024

V rámci našeho seriálu finanční gramotnosti jsme se již věnovali základům finanční gramotnosti nebo otázce, kolik si naspořit na důchod. V minulých dílech jsme si vysvětlili, proč není dobré nechávat peníze ležet ladem. Červnový díl našeho seriálu bude věnován investičním fondům.

Investování se v dnešní době zdá být nezbytné. Může do určité míry sloužit jako obrana proti inflaci a bezesporu je výhodnější peníze někde zhodnocovat, než je nechat ležet doma pod matrací. Je proto dobré najít způsob, jak se vám peníze budou zhodnocovat alespoň o nízký úrok, čímž mohou být například spořicí účty.

Před každou investicí je potřeba položit si některé základní otázky a promyslet si cíle. Zamyslete se nad tím, co si od dané investice slibujete, jak dlouho chcete spořit, jaké riziko je pro vás únosné a kolik finančních prostředků chcete investovat. V souvislosti s rizikem je důležité dát si pozor na to, zda peníze, které investujete, máte navíc a zda si můžete dovolit o ně případně přijít, aniž by vás to existenčně ohrozilo.

Fondy jsou jednou z variant investičních nástrojů, díky které můžete dosáhnout diverzifikace, tedy rozdělení investičního portfolia. Vzhledem k tomu, že jsou fondy zpravidla spravovány profesionály v oboru, kteří se v problematice vyznají, snižují se nároky na vaše znalosti a vaše časové možnosti.

Manažeři fondu zároveň musejí postupovat podle zákonných požadavků. Není tak nutné, abyste neustále sledovali situaci ve světě a události, které by potenciálně mohly ovlivnit vaše investice. To, že někde probíhá válka, epidemie onemocnění či stávka zaměstnanců leteckých společností, tak můžete nechat na starost manažerům fondů, kteří by měli tyto situace brát v potaz.

Existují různé druhy fondů, například akciové, dluhopisové, nemovitostní či smíšené. Pokud by každý investor investoval samostatně, musel by tak činit s vysokým kapitálem a zároveň by nesl veškerá, často poměrně vysoká rizika. V případě fondů má investor v držbě podílové listy fondu, představující jeho podíl na majetku fondu. Fondy tak slouží ke snížení tržního rizika, kdy má investor větší šanci, že profesionální správa a správná diverzifikace portfolia omezí riziko podle zvolené strategie fondu. Ta by měla odpovídat vašemu rizikovému očekávání.

Co je diverzifikace

Diverzifikace je strategie investování. Jejím principem je, že nevsadíte vše na jednu kartu. Nebudete tak investovat pouze do akcií jedné společnosti, ale i do jiných aktiv, jako například do dluhopisů či nemovitostí. Cílem je snížit riziko ztráty, které je součástí každé investice. Lze také doporučit rozdělení investic do různých odvětví. Vytvoříte si tak investiční portfolio, což je souhrn všech vašich investicí.

V případě, že by došlo k nepředvídatelné události, která postihne určité průmyslové odvětví, neublíží tato událost vašemu diverzifikovanému portfoliu tolik jako portfoliu investora, který do tohoto odvětví investoval veškerý svůj majetek.

Penzijní fondy

Penzijní fondy jsou také investicí, avšak do určité míry se odlišují od jiných investičních fondů. V souvislosti s dnešní dobou, kdy není nic jisté a kdy se hovoří o zvyšování věku pro odchod do důchodu, je vhodné myslet na vlastní zabezpečení. Výše důchodu i podmínky pro jeho získání nejsou stabilní a dochází k různým proměnám. Ačkoliv stát má na starosti oblast sociálního zabezpečení, kam spadá také důchodové pojištění, je vhodné využít doplňkový systém a začít na důchod šetřit již v produktivním věku. Jedním z možných řešení jsou právě penzijní fondy. Díky pravidelnému investování si tak můžete naspořit na přilepšenou k důchodu, abyste se měli dobře i v seniorním věku.

Otázkou je, jakou částku je potřeba našetřit. V souvislosti s tím je potřeba zvážit několik faktorů, kterými mohou být například inflace, výše důchodu garantovaná státem, věk odchodu do důchodu či životní styl. K tomu, abyste zjistili konkrétní částku, byste měli mít určitý přehled o svých současných výdajích a rozdělit si je do kategorií (nezbytné, volitelné, investice a spoření). Stanovením přibližné výše jsme se již zabývali v článku Kolik si naspořit na starobní důchod, který naleznete v únorovém vydání dTestu či na našem webu.

Nemovitostní fondy

Nemovitostní fondy se liší od investičních nemovitostí. V případě investiční nemovitosti se stane investor vlastníkem domu či bytu. Nejčastěji tak učiní za své peníze či za peníze poskytnuté bankou (hypoteční úvěr). Vlastníci nemovitosti s ní však mají řadu starostí, ať už se týkají její správy, hledání vhodných nájemníků, či vybírání nájemného. Tyto aktivity mohou být časově náročné a namáhavé, proto může být dobrou alternativou právě nemovitostní fond.

V případě nemovitostních fondů dostane investor podíl odpovídající výši jeho investice. Jedná se o kolektivní investování, které shromažďuje investice od investorů z řad veřejnosti. Typickou investicí v této oblasti jsou budovy, jež jsou pronajímány jako kanceláře, výrobní prostory či nákupní centra. Hlavní příjmy tak pramení z pronájmu těchto prostor. Výhodou je možnost rychlého vyplacení finančních prostředků.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy fungují na základě toho, že investoři půjčují peníze společnostem, které vybere jejich portfoliový manažer jako vhodné. U dluhopisových fondů je kladen poměrně velký důraz na jejich rizikovost. Riziko vyhodnocují různé ratingové agentury. Někdy je s investicí spojeno větší riziko, avšak výhody a podmínky, které vám jsou poskytnuty, mohou riziko převážit. Riziko se může měnit i v závislosti na tom, odkud je daná společnost, do níž investujete. Pokud tedy investujete do společností, které mají sídlo v zemích, označovaných za daňové ráje, častokrát se bude jednat o vyšší riziko. Takové fondy jsou vhodné spíše pro střednědobé až dlouhodobé investice.

Akciové fondy

Akciové fondy jsou poměrně kolísavé a představují tak vyšší investiční riziko, stejně jako investování do akcií samotných. V případě koupě akcií si pořizujete podíl ve společnosti a výhodnost vaší investice závisí na tržním úspěchu konkrétní společnosti. U akciových fondů si pořizujete podíl ve více společnostech zároveň a výhodnost vaší investice se tak odvíjí od tržního úspěchu těchto společností jako celku. Vaší odměnou pak v některých případech mohou být dividendy. Existují různé druhy akciových fondů. Jako příklad můžeme uvést benchmarkové či stock pickingové fondy (výběr akcií s dlouhodobým růstovým potenciálem). Dále můžeme akciové fondy dělit podle odvětví, do kterého investujeme, na technologické, zdravotnické, energetické atd.

ETF

ETF neboli Exchange-traded Fund je také jedním z investičních fondů, který v posledních letech nabývá na oblíbenosti. Tento fond může být ideální volbou pro začínající investory, kteří zatím nemají bohaté zkušenosti a znalosti týkající se finančního trhu. Dá se říct, že ETF kopíruje strategie určité výseče trhu (indexu) a snaží se napodobit její výkon. Pokud tedy fond sleduje index největších společností obchodovaných na burze v USA (S&P 500), bude se vaše investice odvíjet od toho, jak se bude dařit daným společnostem. Výhodou je opět poměrně vysoká lik­vidita a relativně nízká nákladovost, kdy odpadají různé poplatky (např. vstupní). Kvůli převodům měn však může dojít k podstatnému snížení výnosu z investice.


Přihlásit