Práva zákazníků leteckých společností a cestovních kanceláří

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 21.4.2010   

TEST se zaměřil na aktuální téma, kterým jsou práva zákazníků leteckých společností a cestovních kanceláří při zrušení letů. Mnohým se to nedávno přihodilo. V dalších to nahlodalo otázku: „Co můžu dělat, když se to stane mě?“ Informace se často rozcházejí. TEST vám dává odpovědi na hlavní otázky, které vás v souvislosti s tímto tématem napadnou. 

Miliony lidí v Evropě se v posledních dnech ptaly, jaká jsou jejich práva poté, co byly vinou uzavření vzdušného prostoru nad Evropou zrušeny jejich lety. Evropské spotřebitelské centrum ČR (ESC ČR) již od počátku nastalé nepříznivé situace informovalo o právech klientů leteckých společností a cestovních kanceláří. Přesto se v médiích objevily mylné a zkreslené informace, které mimo jiné vycházely i z výroků představitelů některých leteckých společností a asociací cestovních kanceláří.


ESC ČR proto vydává tento informační materiál, který vychází rovněž z dnes (21. 4.) vydaného oficiálního souboru odpovědí Evropské komise na nejčastější otázky, týkající se práv cestujících za dané výjimečné situace. Práva cestujících zakotvená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 jsou závazná pro všechny letecké dopravce operující své lety na letištích v členských zemích Evropské unie nebo majících sídlo na území EU. Aerolinky se nemohou nijak vyvázat ze svých povinností a zbavit se jich, a to ani žádnými smluvními doplňky ve svých všeobecných obchodních podmínkách.

Neuskutečněné zájezdy cestovních kanceláří
Pokud byl zrušený let součástí zájezdu, spotřebitelé mají ještě větší práva než u zrušených samostatných letů. Podle směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, která je převedena do českého občanského zákoníku, mají dokonce právo na vrácení ceny celého zájezdu, pokud se neuskuteční, a na asistenci v místě pobytu, kde uvízli, tedy bezplatné poskytnutí stravy, pití a vhodného ubytování na jeden a v případě potřeby i na víc dní.
Přesměrování, nebo vrácení peněz?
Někteří mluvčí v minulých dnech tvrdili, že v případě zrušení letu nejprve přichází na řadu přesměrování na nejbližší možný odlet či hledání jiné schůdné alternativy k uskutečnění cesty či pobytu, a pak teprve, když tento způsob není možný, je cestující oprávněn požadovat vrácení ceny letenky. Tak to ale není.
Cestující má podle platných právních předpisů právo vybrat si buď přesměrování, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky, případně poměrné částky z ceny zpáteční letenky. O tomto se svobodně rozhodne sám spotřebitel. Pokud si vybere odstoupení od smlouvy a vyplacení peněz, tak už za něj letecká společnost či cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje mu nadále žádnou pomoc.
Letecká společnost či cestovní kancelář může klienta přesměrovat i jinak než na další let. Může ho do cíle dopravit vlakem či autobusem. Během čekání na přesměrování má dopravce povinnost péče, tedy poskytnutí ubytování na jednu či více nocí, pokud je to nutné vzhledem k novému datu odletu.
Právo na informace
Letecké společnosti jsou povinny pravdivě informovat cestující o všech jejich právech a o letových řádech, a to písemnou formou.  Jinak jednají proti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.
Právo na stravu a ubytování
Cestující mají podle téhož evropského nařízení právo na bezplatnou péči, to znamená na stravu, pití a vhodné ubytování.
Náhrada škody?
Cestující nemá nárok na paušální náhradu škody, tedy na dodatečnou finanční kompenzaci za neuskutečněný let. Na toto odškodnění (pohybuje ve výši 250 až 600 euro v závislosti na délce letu) má cestující právo za běžných okolností, kdy je let zrušen z důvodů vzniklých na straně dopravce, ať už je následně přesměrován či nikoli.
Jak na problémy při reklamacích?
Pokud máte problémy při reklamaci svých práv v letecké dopravě, můžete si stěžovat – především u svého národního dozorového úřadu, tedy u Úřadu civilního letectví. Ten může nejlépe pomoci, neboť je v Česku odpovědný za dodržování evropského práva a za jeho prosazování. Nejdříve kontaktujte svého dopravce či cestovní kancelář a v případě problémů pak správní úřad v dané zemi (seznam najdete zde http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/national_enforcement_bodies.pdf ). Můžete kontaktovat i Evropské spotřebitelské centrum; je spolufinancováno Evropskou komisí v každé zemi EU, Norsku a na Islandu. Informace mohou cestující dostat také na lince Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11, inzerované na mnoha letištích v dotčených zemích.Přihlásit