Jak testujeme energetické nápoje

Pořadí výrobků bylo stanoveno na základě zjištěných hodnot obsahu cukru, kofeinu, taurinu, senzorického hodnocení a vybraných deklarovaných údajů o složení.

V rámci zkoušek chemických parametrů jsme nechali ověřit obsah kofeinu, taurinu (obojí metodou spektroskopie nukleární magnetické rezonance a pH, měřeno pHmetrem ihned po otevření nápoje). U výrobků deklarujících přídavek aminokyseliny karnitinu se její obsah zjišťoval pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Dále se pro informaci u všech vzorků zjišťovala koncentrace draslíku metodou plamenové absorbční spektroskopie.

Obsah cukrů glukózy, fruktózy a sacharózy byl analyzován metodou kapalinové chromatografie s refraktometrickou detekcí.

Senzorické hodnocení provedl panel 13 hodnotitelů ve věkovém rozmezí 17 až 64 let, z nichž 2 hodnotitelé jsou pravidelnými konzumenty energetických nápojů (konzumují minimálně 1×týdně). Před začátkem hodnocení byli hodnotitelé seznámeni s hodnoticím dotazníkem a s typem výrobků. Pro senzorické hodnocení příslušných deskriptorů (příjemnost vzhledu nápoje, příjemnost vůně nápoje, intenzita vůně nápoje, žíznost nápoje, příjemnost chuti nápoje, intenzita sladké chuti, celkové hodnocení) byla použita profilová metoda. Parametry byly hodnoceny pětibodovou škálou, nevyhovující znaky byly posouzeny metodou slovního popisu.

Při hodnocení obalu a deklarace jsme ověřili přesnost deklarovaných údajů o obsahu kofeinu a cukru. Dále jsme sledovali, zda seznam složek deklaruje použití náhradních sladidel a konzervantů.


Přihlásit