Některé aerolinky pobíraly nesmyslné ekologické poplatky

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 13.5.2024   

Evropské úřady zahájily řízení proti 20 leteckým společnostem za greenwashing na úkor spotřebitelů. Stalo se tak na podnět spotřebitelských organizací EU.

Aerolinky požadují od zákazníků nebo přímo připočítávají k ceně letenek poplatek za používání udržitelných paliv nebo za financování zalesňování, které má kompenzovat emise CO2 letů a zajistit tak cestu s „nulovými emisemi“. Za touto komunikační strategií se skrývá ziskuchtivost a klamání zákazníků, uvedla italská spotřebitelská organizace Altroconsumo. Jde pouze o greenwashingové kampaně, jejichž konečným cílem není dobro planety, ale zisk. Ve skutečnosti jsou tato prohlášení často pochybná, zavádějící nebo vědecky neopodstatněná a mají dodat ekologický nádech sektoru, který ekologický není. Evropská spotřebitelská organizace BEUC a 21 jejích členů na tyto praktiky upozornily. Unijní síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) následně zahájila řízení proti 20 leteckým společnostem.

Žádat spotřebitele o příspěvek na podporu boje s klimatickou krizí je způsob, jak přesunout odpovědnost za dopady na životní prostředí na jednotlivé spotřebitele. Koncový uživatel dostává zavádějící zprávu, že tímto způsobem mohou společnosti hrát aktivní roli v ochraně životního prostředí, ve skutečnosti se však svou výdělečnou činností dále podílejí na znečišťování a prostřednictvím těchto strategií vystupujíjako ekologicky šetrné subjekty, což nakonec vytváří začarovaný kruh, který není ohleduplný k přírodě ani ke stavu klimatu.

Komunikační strategie používané leteckými společnostmi jsou různé. K jedné patří údajná kompenzace emisí CO2 uhlíkovými kredity, alternativními palivy nebo obojím. Například Lufthansa tvrdí, že zaplacením zvláštního poplatku může spotřebitel přispět ke kombinovanému nákupu paliva pro udržitelné letectví, sníží tak jednotlivé emise CO2 o 20 % a přispěje na kvalitní klimatické projekty. Jiná strategie hovoří o částečné nebo úplné kompenzaci emisí CO2, kterou zákazník zaplatí jako dodatečné náklady (Eurowings, Ryanair, TAP, Volotea, Vueling), ale pravdivost tvrzení nelze ověřit. Jindy je příplatek prezentován jako příspěvek k rozvoji udržitelných paliv a snížení budoucích emisí (Air France). Lákadlem jsou také tvrzení o relativně nízkých emisích některých letů ve srovnání s průměrem (Norwegian, Air Baltic, Wizz Air) nebo postupném přechodu k nulovým emisím. Třeba společnost Austrian Airlines „usiluje o dosažení neutrální bilance CO2, což ovšem neznamená nulové vypouštění znečišťujících plynů, nýbrž kompenzaci zalesňováním či dalšími způsoby.

Za nárůstem greenwashingu je absence společné strategie členských zemí po Pařížské dohodě. Hovoří se pouze o kompenzacích a zalesňování, které sice na papíře vypadá lákavě, ale v praxi jde o monokultury, které nejen snižují biologickou rozmanitost míst, kde jsou vysazovány, ale často odnímají prostor původním druhům a zabírají obdělávanou půdu, čímž mohou snížit potravinovou soběstačnost některých oblastí. Pak je tu také eticko-politický aspekt, který se týká projektů na vytváření nových chráněných oblastí, které však někdy vznikají na územích obývaných původním obyvatelstvem a odsunou jej z nich. Jde o hromadění zdrojů v cizích zemích s údajnými environmentálními účely, ale s negativními sociálními důsledky a nejistými dopady na životní prostředí.

Letecké společnosti využívají ekologické kompenzace jako záminku k odkladu skutečného snižování emisí. Aby bylo možné hovořit o opravdové kompenzaci pro životní prostředí, měla by se respektovat například trvalost opatření a prevence, protože škodlivé emise v přírodě a atmosféře mohou přetrvat až desítky let. Ani udržitelná paliva zatím ještě nejsou ve hře. Udržitelná letecká paliva (SAF) nebudou široce dostupná minimálně do konce příštího desetiletí. Podle nařízení EU z loňského dubna musí kvóty SAF zpřístupněné na letištích států EU v roce 2025 činit 2 %, mají se postupně zvyšovat, v roce 2035 dosáhnout 20 % a až mezi lety 2045–2050 překročit 50 %. Žádat spotřebitele o příspěvek na podporu ekologických paliv je proto v této fázi naprosto zavádějící.


Přihlásit