Index tělesné hmotnosti BMI má své limity

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.5.2024   

Výpočet BMI není dokonalý a jednoznačný ukazatel, ale přesto jde o jednoduchý, rychlý a levný způsob, jak zjistit správnou tělesnou hmotnost. Když je doplněn o obvod pasu, upozorní také na zdravotní rizika. V případě pochybností je nejlepší poradit se s lékařem.

BMI je zkratka pro Body Mass Index a označuje poměr výšky k tělesné hmotnosti. Lze jej vypočítat tak, že váhu v kilogramech vydělíte druhou mocninou výšky v metrech, ale na internetu najdete řadu kalkulaček BMI, které to udělají za vás. Jednu z nich nabízí také spotřebitelská organizace Test-Achats. Uspokojivá hmotnost bez ohledu na pohlaví odpovídá BMI v hodnotě 18,5–25 (kg/m²). BMI 25–30 svědčí o nadváze. Když jeho hodnota překročí 30, jde o obezitu. Obezita 1. stupně je definována BMI 30–34,9, na obezitu 2. stupně (závažnou) upozorní BMI 35–39,9, obezita 3. stupně (těžká) je u BMI vyššího než 40.

BMI je však poměrně obecný údaj. Anamnéza a vyšetření krve mohou odhalit další rizikové faktory a komorbidity. Proto je třeba se při vyšším BMI obrátit na lékaře. U dospělých je BMI spolehlivý, ale u dětí je nutné vždy brát v úvahu věk, pohlaví a reference na standardizované křivky růstu a vývoje. Při tom není moc důležité vědět, kde se dítě na růstové křivce v danou chvíli nachází, ale nakolik křivka jeho vývoje odpovídá normám.

BMI neposkytuje žádné informace o rozložení tuků v těle. Přitom jde o klíčový faktor pro posouzení zdravotních rizik. Zjistit rozmístění tuků pomáhá zařazení obvodu pasu do celkového výpočtu a kvalitnější kalkulačky BMI jej požadují. Hromadění tuku může mít dvě podoby. U gynoidního typu postavy se tuk hromadí na stehnech a hýždích, hovoří se o postavě ve tvaru hrušky. Androidní typ postavy má tuky hlavně v oblasti břicha, což bývá označováno jako postava ve tvaru jablka. V závislosti na rozmístění tuků mohou být zdravotní rizika při stejném indexu tělesné hmotnosti velmi odlišná. Například viscerální břišní tuk (umístěný mezi orgány) je obzvláště nebezpečný, protože zvyšuje riziko cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění.U dvou osob se stejným BMI se tedy zdravotní riziko může výrazně lišit v závislosti na rozložení tuků v těle.

Obvod pasu pro účely porovnání s BMI se měří na úrovni pupku při výdechu. Tato metoda je však užitečná pouze v případech nadváhy. U žen představuje obvod pasu 80–88 cm zvýšené zdravotní riziko a obvod pasu větší než 88 cm velmi vážné riziko. U mužů znamená obvod pasu 94–102 cm zvýšené riziko, obvod pasu větší než 102 cm velmi vážné zdravotní riziko.

BMI není vhodné posuzovat u těhotných žen a starších osob. S věkem se mění tělesné proporce a ubývá svalové hmoty. Sportovci zase mají více svalové hmoty a méně tělesného tuku, takže ani v jejich případě není BMI dobrým ukazatelem.

Přihlásit