Plánovaná novela dostupnost léčiv příliš nezlepší

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 24.4.2024   

Návrh největší reformy farmaceutické legislativy EU za posledních dvacet let příliš nezlepší dostupnost léků pro spotřebitele.

Ceny léčiv rostou, výpadky ve výrobě a dodávkách jsou stále častější. Výdaje na zdravotnictví začínají stoupat rychleji než HDP a u řady léků se množí obtížná rozhodnutí, zda mají být hrazeny, nebo je pacient zaplatí ze svého. Před EU stojí nelehký úkol tyto problémy vyřešit. Legislativní návrh Evropského paramentu sice přináší pozitivní změny, ale není dostatečný, upozornila evropská spotřebitelská organizace BEUC. Obsahuje požadavek, aby farmaceutické společnosti povinně vypracovávaly plány prevence nedostatku jednotlivých léčiv a zveřejňovaly důvod výpadku, pokud k němu dojde. V současnosti tuto povinnost výrobci nemají. Na druhou stranu však návrh nezahrnuje zkrácení doby, po kterou je nový lék chráněn před konkurencí, což by pomohlo dříve snížit ceny na trhu díky brzkému prodeji levnějších generických variant.

Členské státy EU se nyní musí k návrhu vyjádřit, teprve poté může být na unijní úrovni dosaženo dohody o konečné podobě balíčku. Vzhledem k červnovým volbám do Evropského parlamentu a podzimní změně složení Evropské komise bude farmaceutický balíček schválen nejspíše až příští rok.

Přihlásit