ČR je oficiálně bez klasické klusavky ovcí a koz

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 22.4.2024   

Česká republika získala po Rakousku, Finsku a Švédsku jako čtvrtý členský stát EU mezinárodní status zanedbatelného rizika nákazy klasickou klusavkou (TSE), oznámila Státní veterinární správa. Usnadní to obchodování s plemennými ovcemi a kozami, protože při prodeji v rámci sedmadvacítky nebudou muset jednotliví chovatelé žádat o udělení statusu pro svá hospodářství.

SVS pracovala na splnění podmínek od roku 2015. Mezi podmínky patřilo například  vyšetřování dostatečného počtu ovcí a koz, dlouholetý program šlechtění ovcí za účelem zvyšování jejich odolnosti vůči TSE a dosažení nulového výskytu klasické klusavky v sedmiletém období před podáním žádosti.  I další plnění podmínek bude zajišťovat SVS. Její povinností je nyní vyšetřovat 3000 ovcí a koz starších 18 měsíců za rok a bezpodmínečně zkoumat všechny uhynulé, utracené a nutně poražené ovce a kozy.

Pravidla a možné výjimky dovozu ovcí a koz ze zemí, které nemají zmíněný status, jsou popsány zde

Klasická klusavka je neurodegenerativní onemocnění, mezi jehož projevy patří změny chování nebo poruchy pohybové koordinace a které vždy končí smrtí zvířete. Původcem jsou prionové bílkoviny, které se hromadí v centrálním nervovém systému.

Česká republika v loňském roce plnila kritéria pro status země bez řady nákaz – vztekliny, tuberkulózy skotu, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, chudokrevnosti lososů (ISAV), Aujeszkyho choroby prasat v domácích chovech, slintavky a kulhavky, moru malých přežvýkavců, afrického moru koní, klasického moru prasat a infekční bovinní rinotracheitidy – a  status země se zanedbatelným rizikem bovinní spongiformní encefalopatie (BSE, nemoci šílených krav). To vše je velmi důležité pro vývozce zvířat a živočišných produktů, kteří jsou díky těmto statusům ušetřeni nutnosti provádět řadu pravidelných vyšetření chovných zvířat.

Přihlásit