Obaly k recyklaci nemusíte mýt

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 15.4.2024   

Plasty, sklo a kovy lze dát k recyklaci bez předešlého omytí, stejně jako zamaštěný papír nebo neopláchnuté nápojové kartony, připomněla francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir.

Z obalů stačí odstranit větší nečistoty, například zbytky obsahu v nádobě a na víčku. Zmáčknutí plastových lahví je praktické s ohledem na místo v koši nebo kontejneru, ale nemá vliv na samotnou recyklaci. Problematické může však být vkládání různých předmětů k recyklaci do sebe, protože to komplikuje následné strojové třídění.

Přes veškerou snahu úřadů a různých organizací se 75 % recyklovatelného odpadu ve Francii nedostane do třídicích center. Téměř 25 % objemu směsného domovního odpadu tam v současnosti tvoří recyklovatelné obaly, které jsou s ním spáleny nebo uloženy na skládkách, což má neblahý dopad na životní prostředí. Evropská unie si je problému dobře vědoma a požaduje po členských zemích, aby do roku 2025 dosáhly recyklace nejméně 65 % svých obalů, což je velká výzva. Část potíží spočívá ve spotřebě mimo domov – objem a množství odpadkových košů a recyklačních nádob ve veřejném prostoru neodpovídají rozvoji rychlého občerstvení.

Ani dokonalé třídění však nemůže vyřešit vše. Papír, hliník nebo sklo lze recyklovat úplně, menší část papírového odpadu je recyklovatelná pouze částečně. Největší problémy zůstávají s plasty, kterých se k opakovanému použití dostává jen 30 %. Profesionálům v oblasti recyklace se daří využít přibližně 60 % polyetylenu (PE a PET) z plastových lahví nebo tub od zubní pasty. Z polystyrenových potravinových tácků je však technologicky obtížné získat více než 15 % původní suroviny. Obaly vyrobené z několika materiálů, jako jsou sáčky na chipsy, se spalují.

Velmi užitečná je proto snaha spotřebitelů minimalizovat použití plastových obalů třeba upřednostněním velkých balení, nákupem výrobků v kartonových nebo skleněných obalech nebo používáním tuhé kosmetiky balené v kartonu. Vaření ze základních surovin také umožňuje výrazně snížit použití plastových obalů a následně plastového odpadu.

Přihlásit