dTest: Studentská soutěž Spotřeba pro život zná své vítěze

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 10.4.2024   

Téměř tři desítky časopisů se utkaly o prvenství v právě ukončeném šestnáctém ročníku studentské soutěže Spotřeba pro život. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu. Tématem letošního ročníku byl život a práva v digitální éře. Vítězné týmy získají věcné ceny a první tři nejlepší se podívají do sídla Evropského parlamentu v Bruselu.

Tříčlenná odborná porota neměla vyhodnocení vůbec jednoduché. Řada časopisů po obsahové i grafické stránce v podstatě splňuje nároky profesionálních časopisů a je skvělou ukázkou toho, jak si studenti představují současná tištěná média. „Letošní ročník soutěže byl pro zúčastněné týmy opravdovou výzvou. Kvůli červnovým volbám do Evropského parlamentu museli své soutěžní časopisy odevzdat výrazně dříve než v jiných letech. I přesto nám dorazilo 29 velmi kvalitních časopisů,“ říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Nejvíce bodů získali studenti z Gymnázia Jana Keplera v Praze s časopisem Paragraf. Na druhé příčce se umístil tým Českoslovanské akademie obchodní, střední odborné školy s časopisem Právo 365 a třetí místo patří studentům Gymnázia Chotěboř s časopisem Nowday.

První tři kolektivy se společně se svými pedagogy mohou těšit na odměnu pro vítěze v podobě zájezdu do sídla Evropského parlamentu v Bruselu. Pro ně a pro další dva vyhodnocené soutěžní týmy jsou připraveny věcné ceny. Na čtvrtém místě se umístili studenti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy z Ledče nad Sázavou s časopisem Modern Days a hned za nimi trojice studentů Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Hradce Královés časopisem Madolu. Všechny časopisy letošního ročníku jsou již k nahlédnutí na www.spotrebaprozivot.cz. Každá škola, jejíž studenti se do soutěže zapojili, obdrží navíc zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

„Vítězům gratulujeme a všem studentům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za účast, velké odborné znalosti i ukázku kreativity,“ vzkázala Eduarda Hekšová soutěžícím a dodala: „Orientace v problematice spotřebitelského práva byla v letošním roce neobyčejně vysoká. Studenti zapracovali do svých časopisů řadu témat a snažili se pokrýt největší milníky tohoto odvětví. Většina týmů zařadila i zajímavé rozhovory či horké novinky a poukázala na pozitiva i negativa, která přinášejí.“

Soutěž Spotřeba pro život vyhlašuje největší česká spotřebitelská organizace dTest pod záštitou Českého telekomunikačního úřadu a kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaji. Je každoročně vypsána pro žáky středních škol a odborných učilišť, ale mohou se jí účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých.

Více informací o soutěži najdete na www.spotrebaprozivot.cz.

Kontakt pro média:

Lucie Korbeliusová,  media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit