Mastek v běžných výrobcích neškodí

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 4.4.2024   

Je mastek skutečně karcinogenní? Může opravdu přispět k tvorbě nádorů? Podle zjištění italské spotřebitelské organizace Altroconsumo nejsou obavy na místě.

Mastek se vyskytuje v řadě kosmetických přípravků, doplňků a léků. Ve své přirozené formě může obsahovat azbestová vlákna, která mohou způsobovat vzácné formy rakoviny plic a pleury (membrány lemující plíce) u pracujících v azbestových dolech. Azbest však není ve všech dolech, kde se dobývá mastek. Mastek používaný kosmetickým, potravinářským a farmaceutickým průmyslem v současnosti pochází z dolů, které nejsou kontaminované – od 70. let 20. století zákony vyžadují, aby výrobky na bázi mastku neobsahovaly azbest. U uživatelů výrobků s mastkem nebylo zjištěno zvýšené riziko nádorů plic a pleury. Podle mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny IARC, která pravidelně hodnotí karcinogenitu látek, existují náznaky souvislosti mezi mastkem a vznikem rakoviny vaječníků. Některé pozorovací studie totiž zjistily vyšší pravděpodobnost výskytu tohoto nádoru u žen používajících pudr v oblasti genitálií. Nejde však o spolehlivé důkazy. Novější studie, které přezkoumaly všechny dostupné údaje, dospěly k závěru, že příčinný vztah mezi mastkem a jakýmikoli nádory neexistuje.

V dětských pudrech se mastek již nepoužívá proto, že by jej děti mohly vdechnout a prach v dýchacích cestách by jim způsobil zdravotní problémy.

Společnost Johnson & Johnson, výrobce nejznámější značky mastkového pudru pro děti a dospělé, se na konci 90. let stala terčem tisíců žalob od osob s rakovinou a investigátoři prokázali rozsáhlé utajování důkazů o přítomnosti azbestu v některých produktových šaržích z počátku 70. let. Firma J&J vyplatila miliardy amerických dolarů odškodného, její prodeje klesaly a nakonec byl známý dětský pudr nahrazen jiným, vyrobeným na bázi kukuřičného škrobu.

Přihlásit