Kyberbezpečnost pro spotřebitele

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2024

Technologie v rukou podvodníků, vyděračských skupin a nepřátelských států představují nebezpečí nejenom pro veřejnou správu a podnikatele, ale také pro spotřebitele. Podvodníci a útočníci využívají otevřenosti světa internetu v demokratických zemích, kde volně šíří škodlivé kódy a pokoušejí se ve velkém měřítku chytat do svých podvodných sítí nejen naivní spotřebitele.

Rozvoj umělé inteligence dává podvodníkům a útočníkům nové možnosti. Média a sociální sítě jsou nekonečným zdrojem osobních údajů, které mohou být nástroji umělé inteligence zpracovávány, upravovány a zpětně použity ke škodě fyzických osob. Spotřebitelé musejí s hrozbou sofistikovaných podvodů vážně počítat a budovat si obranné mechanismy. Dávno neplatí, a nikdy to v plné míře ani neplatilo, že hloupí spotřebitelé si za škody způsobené podvodníky můžou sami, protože stačí elementární pozornost a zdravý rozum, aby se do pastí podvodníků nedostali.

Tradiční podvody

Digitalizace společnosti, přinášející velké množství online transakcí, ani rozvoj umělé inteligence neskoncovaly s pokusy o tradiční podvody. U nich platí, že je průměrný spotřebitel dokáže rozeznat, a neměl by se tak stát jejich obětí. Ovšem ne každý člověk má dostatečné kritické myšlení, navíc jsme zranitelní v situacích, které jsou emočně vypjaté a stresové. Jsme prostě bytosti chybující. Proto se vyplatí připravit se i na tyto obecně známé podvodné situace. Které to jsou?

Nepravděpodobné zprávy

Každý z nás by asi chtěl vyhrát hlavní cenu v loterii, ale uvědomujeme si, že pravděpodobnost takové výhry je extrémně malá, asi taková, jako že do nás udeří blesk. Přesto mnoho lidí podvědomě čeká, že se na ně usměje štěstí a stane se jim něco neočekávaně pozitivního. Na tomto základě jsou už od 90. let založeny podvodné dopisy. Obsahem těchto dopisů bylo, že nás odesílatelé, obvykle v roli potomků panovníků, prezidentů, průmyslníků nebo jejich právních zástupců, považují za ty pravé, důvěryhodné osoby pro převedení peněz ze zemí, kde probíhá státní převrat nebo válečný konflikt. Těmto zprávám se s ohledem na zemi jejich obvyklého původů říkalo „nigerijské dopisy“. V současnosti již nigerijské dopisy nechodí, protože poštovné by podvodníky stálo nemalé peníze, ale podvodníci k rozesílání těchto nebo podobných zpráv využívají e-maily a komunikace na sociálních sítích.

Do stejné kategorie nepravděpodobných zpráv patří i zprávy o našich výhrách v různých soutěžích, zejména v soutěžích velkých obchodních řetězců. Každý den „vyhráváme“ všemožné poukazy, peníze, nářadí, různé spotřebiče a jiné zboží. Případně údajně máme někde neproclenou nebo uvízlou zásilku. Podvodníci jsou velmi kreativní.

V dnešním internetem propojeném světě je jednoduché šířit nepravděpodobné zprávy v masovém měřítku. Takové e-maily nám obvykle odfiltruje náš poštovní server a nemilosrdně je odhazuje do spamu. Ale někdy k nám i tyto zprávy mohou proniknout, a proto je důležité si zopakovat, že na nepravděpodobné zprávy se prostě nesmí odpovídat a na přílohy a odkazy se nesmí klikat. Jakmile začneme s odesílatelem zprávy komunikovat, zvýší se pravděpodobnost, že nás dokonale připravený podvodník obelstí. Pokud už s odesílatelem komunikujeme, měli bychom komunikaci ukončit nejpozději v okamžiku, kdy nás odesílatel požádá pod jakoukoliv záminkou o zaslání peněz, třeba pro potvrzení bankovního spojení nebo pro pojištění zásilky. Stejně se musíme zachovat, pokud nás požádá o údaje z naší platební karty nebo o přístup do našeho počítače – otevření přílohy nepravděpodobného mailu či kliknutí na odkaz může vést k jeho zavirování. Prostřednictvím viru se pak podvodníci mohou dostat také k našim citlivým informacím, případně mohou náš počítač ovládnout a vydírat nás. Náprava pak nemusí být jednoduchá a můžeme přijít o peníze i data.

Podvodná schémata

Kdo nakupuje nebo prodává v internetových bazarech, může padnout na podvodníky právě tam. V tomto případě se nebude jednat o nepravděpodobnou zprávu jako v předchozích případech, ale o očekávanou komunikaci s prodávajícím nebo s kupujícím. Cílem podvodníků je vytvořit s obětí důvěryhodnou komunikaci a přimět ji k zaplacení za věc nebo za službu, třeba za vstupenky na vyprodaný koncert nebo sportovní utkání, které fiktivně prodávají. Případně za dopravu, pojištění či třeba ověření bankovního spojení v případě, že fiktivně věci nebo služby nakupují. Podvodníci do svých schémat zapojují i nejrůznější spolupracovníky, kteří oběť dále kontaktují a potvrzují podvodnou situaci, již pro svou oběť společně přichystali. V těchto případech je rozumné na internetu si ověřit zkušenosti s prodávajícím nebo kupujícím a zkušenosti s podvody při nákupu nebo prodeji podobných věcí a služeb. Obvykle se totiž podobná situace už někomu stala.

Samostatnou kategorii tvoří zprávy, které nám zasílají neznámé osoby za účelem seznámení. Obsahem takové zprávy pro muže často je: „Nevím, proč mě na tebe síť upozornila, neznáme se odněkud?“ Alternativou pro ženy může být příběh vojáka, který hledá spřízněnou duši a zamiluje se do profilu ženy na sociální síti. Zní to nepravděpodobně, ale podvodníci využívají toho, že lidé jsou zvědaví, potřebují lásku, soucit a sdílení. Stačí na takovou zprávu odpovědět a už se rozjede podvodné schéma s cílem vytvořit závislost oběti na příjemné komunikaci, přičemž v určité fázi se komunikace dostane k bodu, ve kterém má oběť někam zaslat peníze. Podvodníci zcela cíleně pracují s emocemi potenciální oběti a dokážou ji přesvědčit o reálnosti situace, ve které se nachází, a o krásných vyhlídkách života s vysněnou bytostí. Stav, kdy je oběť ovládána svými emocemi, je pro podvodníka ideální. Proto lze jen doporučit používání osvědčených metod pro seznámení, případně služeb portálů a aplikací, které před vstupem do systému provádějí elementární ověřování identity osob.

Vydírání v online prostředí

Vydírání na internetu může být náhodné nebo cílené. Náhodné vydírání je podobné nepravděpodobným zprávám. Vyděrač při něm jen rozhodí sítě do prostředí internetu. K tomu mu slouží kontakty, k nimž přišel někde v temných koutech internetu, případně které někomu odcizil. Má-li vyděrač štěstí, chytí se mu do sítě nějaká oběť. Rozesílaná zpráva od vyděrače může mít například takovýto obsah:

„Sledujeme vaši aktivitu na pornostránkách, a pokud nechcete, abychom rozeslali informaci vašemu zaměstnavateli, rodině, e-mailovým kontaktům a do sociálních sítí, zašlete peníze (např. ve formě bitcoinů) na určené místo.“

Tento druh zločinců jde rovnou za svým cílem – chce získat peníze oběti na základě výhrůžky. Na takové zprávy se vyplatí nereagovat. Obvykle jsou to jen hrozby. Z hlediska vyděrače jde pouze o statistiku, někdo se ve velkém množství rozeslaných zpráv vždy chytí. Ovšem pokud v nás taková zpráva vyvolá strach, je namístě obrátit se na policii.

Cílené vydírání je nezřídka spojeno s konkrétní aktivitou oběti na sociálních sítích, případně jde o následek infikování počítače škodlivým programem. Nejčastější variantou je sdílení intimních fotografií nebo videí ze strany budoucí oběti s jí známou nebo i neznámou osobou. V případě, že se takové materiály dostanou do rukou vyděrače, nastane problém. Výhrůžka oběti obsahující hrozbu zveřejnění materiálů je konkrétní a cílená. Totéž platí pro situace, kdy se v počítači oběti aktivuje škodlivý program, jež si oběť stáhla formou kliknutí na přílohu zprávy nebo si ho bezděky stáhla z webu. Vyděrač obvykle dokáže zašifrovat obsah počítače do doby, než mu oběť zaplatí, což oběti sdělí. V obou případech cíleného vydírání je vhodné nepostupovat na vlastní pěst a vždy kontaktovat policii.

Podvody spojené s technologickým rozvojem

Situace popsané v přechozích odstavcích dokáže průměrný spotřebitel většinou vyřešit s použitím svého „selského rozumu“. S výjimkou cíleného vydírání mají jedno společné – jsou nepravděpodobné a opakují se. Lze tedy předvídat jejich podvodný cíl. Pokud se na zprávy od podvodníků a vyděračů spotřebitel podívá s chladnou hlavou a s odstupem, dokáže se jim ubránit. Odstup je ovšem těžký, vystavil-li podvodník nebo vyděrač svou oběť stresu nebo v případě, že si oběť vytvořila k podvodníkovi citovou vazbu.

V poslední době se objevily nové situace přímo spojené s technologickým rozvojem, zejména s rozvojem umělé inteligence. Jedná se o podvodná schémata, kde technologie hraje podstatnou roli. Ani poučený spotřebitel už pak nedokáže snadno rozeznat, že na druhé straně komunikace je podvodník.

Spoofing

Tento typ podvodu spočívá v tom, že se podvodník vydává za důvěryhodnou instituci. Podvodníci dokážou falšovat označení odesílatele u e-mailů, IP adresy nebo telefonní číslo volajícího. Cílem je využít důvěru adresáta nebo volaného k jeho okradení.

Typickým případem spoofingu jsou podvodná schémata označovaná jako „podvodný bankéř“. Jedná se o komunikaci zahájenou telefonátem z reálně existujícího čísla banky nebo z jiné důvěryhodné instituce. To je technicky možné, i když řada spotřebitelů je přesvědčena o opaku. Obvykle jsou tyto telefonáty spojeny s varováním ze strany volajícího podvodníka, že někdo zneužil identitu volaného a že probíhá útok na jeho bankovní úspory. Podvodníci dokážou být přesvědčiví a vytvořit stresovou situaci, ve které už oběť neuvažuje s rozvahou. Podvod končívá tím, že oběť v nouzi předá vzdálené řízení svého počítače podvodníkovi, o kterém se domnívá, že je bankovním specialistou nebo policistou, případně končí tím, že oběť plní pod tlakem situace sama instrukce těchto osob. Výsledkem bývá vybílený účet oběti a navrch ještě úvěr, který si oběť vezme, a peníze z úvěru pak převede na účty podvodníků, aby ochránila předschválený úvěr před domnělým útokem. A nemylme se, oběti těchto podvodů nejsou hlupáci, jsou to lidé, kteří rizika podvodů znají, situaci si ověřují, ale nepočítají s tím, že podvodníci věrohodně použijí identitu bankéřů a státních úředníků. Podvodníci jsou dokonce tak otrlí, že se někdy nerozpakují podvést už jednou podvedenou oběť, když této osobě znovu zavolají a přesvědčí ji, že jí dokážou zajistit vrácení alespoň části ukradených peněz, pokud jim zaplatí. Výsledkem takové akce bývá další ztráta.

Podvodné investice

Další, pro spotřebitele těžko rozpoznatelnou situací jsou návody k investicím, ke kterým na sociálních sítích vybízejí známé osobnosti – vrcholní politici nebo známí a důvěryhodní lékaři či sportovci. Všichni tito lidé jsou totiž často v médiích a jsou hojně viditelní na sociálních sítích. Pro nástroje využívající umělou inteligenci je snadné z několika obrázků a z hlasových záznamů těchto osob vytvořit dobře vypadající a důvěryhodnou reklamu na cokoliv, včetně podvodných investic. Podvodníkům stačí, když si jenom promile sledujících takovou investici vyzkouší. S malými náklady mohou podvodníci přijít k velkým penězům, samozřejmě na úkor podvedených obětí.

Na lednové konferenci k otázkám kyberbezpečnosti konané letos v Poslanecké sněmovně prezentovali přednášející hlasem známého politika (samozřejmě s jeho předchozím svolením a výhradně k účelu ukázky schopností současných aplikací) fiktivní rozhovor tohoto politika s jeho matkou, ve kterém politik zcela přesvědčivě žádal svou matku o identifikační údaje a heslo k jejímu internetovému bankovnictví. Všechny účastníky konference tato přesvědčivá ukázka ohromila. To je příklad hrozby spojené s technologickým vývojem, proti které nemusí být přímá obrana.

Podvodníci ovšem nejsou jenom prostí zločinci, v některých případech jsou to lidé pracující ve prospěch cizích států a ideologií. Fanatici a státy ovládané mafiány a bohužel i jejich lokální pomocníci často nenávidí naši demokratickou, otevřenou společnost a trvale pracují na jejím poškozování. K tomu jim může pomáhat cíleně poškozená (nemocná) umělá inteligence. Umělá inteligence vytrénovaná na lživých datech, to je sen ministra propagandy nacistického Německa dr. Goebbelse. Taková umělá inteligence dokáže otrávit diskuze pod internetovými články a rozeštvávat společnost šířením polopravd a lží. A nejenom to. Tyto polopravdy a lži mohou být vydávány za skutečnost, protože umělá inteligence je bude umět vložit do úst reálných osob. Brzy bude obtížné odlišit lež od skutečnosti. Na to se spotřebitelé a celá společnost musejí připravit. Pomoci by přitom měla zejména existující stabilní média. Všichni se musíme učit kritickému myšlení. Informace už budou vždy do určité míry zpochybnitelné.

Snižování rizik a prevence kyberpodvodů

Rizika kyberútoků a kyberpodvodů se nedají úplně eliminovat. Dají se však významně snížit. Musíte si těchto rizik být vědomi a musíte si najít takovou ochranu, která je co nejvíce účinná a která vám vyhovuje. Kdo je připraven, nebývá překvapen. Shromáždili jsme sadu doporučení pro snížení rizik a pro prevenci kyberútoků a kyberpodvodů.

Chraňte si dobře hesla

Je důležité používat silná a jedinečná hesla pro každý online účet. Pamatovat si uživatelské účty a přístupy ke všem zařízením a systémům je nadlidský úkol. Proto existují aplikace, které hesla spravují. Zajímejte se pouze o transparentní, ověřené produkty, jež vám nejlépe doporučí společnosti s ověřenou historií v oboru kyberbezpečnosti.

Používejte dvoufaktorovou autentizaci k přístupu do důležitých aplikací

Pokud to aplikace nabízí, vždy si takovou dvoufaktorovou autentizaci pro své online účty zapněte. Tato vrstva ochrany vyžaduje kromě hesla další ověřovací krok, jako je například kód zaslaný do aplikace na váš telefon.

Buďte opatrní při práci s e-maily, zejména s odkazy a přílohami

Jakmile se vám e-mail zdá podezřelý, neotvírejte ho a neklikejte na jeho přílohy a odkazy. Pamatujte si, že existuje spoofing. Počítač vám známého odesílatele také mohl být napaden a může po určitou dobu rozesílat škodlivé zprávy. Samozřejmě buďte velmi opatrní při otevírání e-mailů od neznámých odesílatelů. Všechny podezřelé e-maily mohou obsahovat phishingové pokusy nebo odkazy na škodlivé webové stránky. Přeposílané řetězové e-maily jsou zlo a přesouvejte je rovnou do koše. Buďte zdravě nedůvěřiví a nevěřte nepravděpodobným situacím.

Aktualizujte si operační systém, internetový prohlížeč a antivirový program

Aktualizace obsahují důležité bezpečnostní opravy, které mohou chránit váš systém před hrozbami.

Buďte opatrní na sociálních sítích

Svět sociálních sítí je toxický. So­ciální sítě nejsou neutrálním místem, kde se šíří pravda. Právě naopak – to, co vidíte na sociálních sítích, je mix informací vytvořený z vaší sociální bubliny, placeného obsahu a reklamy. Přes sociální sítě dochází k velké části prvních kontaktů s podvodníky.

Sledujte své finanční transakce a okamžitě reagujte

Správné nastavení bankovní aplikace v mobilním telefonu umožní sledovat všechny pohyby na účtu, což vám může pomoci rychle odhalit neoprávněné činnosti. Nikdy nepotvrzujte platby, které jste nezadali. Pokud se vám na účtu něco nezdá, nečekejte a okamžitě kontaktujte svou banku, která pak může zablokovat platební kartu i transakce na účtu.

Chraňte si své osobní údaje

Opravdu není dobrý nápad sdílet svůj život online na sociálních sítích. Podvodníci si vás najdou snadněji než jiné osoby.

Zálohujte svá data

Pravidelně zálohujte důležité osobní a pracovní soubory, abyste minimalizovali riziko ztráty dat v důsledku kybernetických útoků nebo havárií systému.

Používejte počítače k omezeným účelům

Je velmi užitečné striktně oddělovat zařízení, kterými se připojujete k citlivým údajům nebo aplikacím, od počítačů, kterými brouzdáte temnými uličkami internetu a hrajete hry.

Mějte více bankovních účtů

Zkušenosti obětí podvodů a kyberútoků hovoří o „vybílených účtech“. Je proto lépe mít účtů více, abyste v případě kyberútoku nebo kyberpodvodu nepřišli o vše.

Zaveďte si se svými blízkými „bezpečnostní komunikaci“

Pokud se na vás obrátí vaše blízká osoba s nepravděpodobným nebo nebezpečným požadavkem, buďte připraveni. Nemusíte podle hlasu poznat, že s vámi nehovoří váš blízký, ale žádný podvodník obvykle nebude znát odpověď na předem připravenou „bezpečnostní otázku“, například jak se jmenuje pes vašich sousedů. To je jenom příklad, každá rodina má něco speciálního, na co podvodník nedokáže správně odpovědět, případně můžete takovou otázku a odpověď vytvořit. Jenom je potřeba na takové situace předem myslet a předem se připravit, protože podvodníci vás zcela cíleně vystaví stresu. Bez přípravy je pravděpodobné, že podvodník uspěje. Před připravenými podvodníky vás vaše inteligence nemusí ochránit, ale dobré návyky ano.

Ve stresu se obraťte na někoho blízkého

Podvodníci se obvykle snaží o to, abyste se rozhodli ve stresu. Pokud se obrátíte na někoho, komu důvěřujete, je pravděpodobné, že tato osoba nebude vystavena stresu stejně jako vy a bude schopna s chladnou hlavou situaci analyzovat. Pokud jste sami, snažte se nerozhodovat na místě. Nebojte se požádat někoho jiného o pomoc a radu, i když vám podvodníci říkají, že to nesmíte udělat.

Zapojte do řešení svou banku

Pokud už se stane, že vám podvodníci vybílí účet, ptejte se, zda vaše banka postupovala správně. Máte-li pochybnosti, podejte návrh na zahájení řízení u finančního arbitra. V řízení lze zjistit, jaký bezpečnostní proces banka uplatnila a zda řádně předcházela možným škodám. I banka může nést část odpovědnosti za vaši škodu.


Přihlásit