Arsen v potravinách není bezpečný, ale nelze se mu zcela vyhnout

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 13.3.2024   

Arsen je přírodní prvek přítomný v mnoha potravinách. Nové údaje ukazují, že dlouhodobá expozice arsenu zvyšuje zdravotní rizika. Nabízíme vám shrnutí dostupných informací od spotřebitelské organizace Altroconsumo..

Arsen se vyskytuje ve dvou formách. Anorganický arsen je přítomný v zemské kůře a může se dostat do některých potravin prostřednictvím vody a půdy. V průmyslu, který kontaminuje také životní prostředí, se používá jako pojivo při výrobě skla, pigmentů, tkanin, papíru, lepidel na kovy, při činění kůží a v omezené míře jej obsahují některé pesticidy. Působení arsenu mohou být vystaveni kuřáci, protože rostliny tabáku mají zvýšenou tendenci absorbovat arsen z půdy.

Hlavně v rybách, mořských plodech a měkkýších se vyskytuje méně rizikový organický arsen. Anorganický je převážně v obilovinách. Rýže pěstovaná ve vodě z ní může absorbovat více arsenu a její vysoká spotřeba pak může být riziková. Voda v sopečných oblastech obsahuje více anorganického arsenu. V medicíně se do 40. let 20. století arsen používal při léčbě nemocí, jako je lupénka nebo leukémie, a nedávno americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) znovu povolil jeho použití k léčbě některých specifických forem leukémie.

Arsen patří mezi těžké kovy. Vzhledem k jejich toxicitě určily orgány odpovědné za kontrolu a bezpečnost potravin maximální povolené dávky – pro některé výrobky a kovy existují přesné zákonné limity.

Účinky arsenu na organismus jsou známé. V případě vysoké dávky může dojít k zvracení, průjmu nebo svalovým křečím, v extrémních případech dokonce k úmrtí. Dlouhodobé vystavení nízkým dávkám arsenu může vést k jeho hromadění a vzniku kožních lézí nebo změnám barvy kůže. Evropská agentura pro bezpečnost potravin EFSA v posledních letech opakovaně hodnotila riziko expozice anorganickému arsenu. Výsledky studií ukazují, že dlouhodobé vystavení arsenu v nízkém až středním množství prostřednictvím potravin a vody lze spojovat se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže, močového měchýře a plic.

Ve vztahu k rakovině kůže je expoziční dávka považovaná za referenční (0,06 µg/kg tělesné hmotnosti) v rozpětí průměrné expozice populace (mezi 0,03–0,15 µg/kg tělesné hmotnosti), což je znepokojující. Kromě toho odborníci tvrdí, že nelze určit zcela bezpečnou hranici. Podle předešlých zpráv EFSA je mezi potravinami s nejvyšším množstvím arsenu v Evropě rýže a nejohroženější jeho působením jsou novorozenci a děti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prvek přítomný přímo v přírodě a následně i v některých potravinách, nelze se mu zcela vyhnout. Proto je důležité konzumovat co nejpestřejší stravu.

Přihlásit