Meta podruhé – stížnost na nezákonné zpracování osobních údajů na Facebooku a Instagramu

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 29.2.2024   

Osm spotřebitelských organizací ze sítě BEUC včetně dTestu dnes podává stížnosti na společnost Meta u svých vnitrostátních úřadů pro ochranu osobních údajů, přičemž tvrdí, že technologický gigant nedodržuje zásady GDPR týkající se spravedlivého zpracování, minimalizace údajů a omezení účelu. Jedná se o druhou stížnost podanou během několika týdnů, která brojí proti vynucovanému souhlasu při přihlašování do služeb Facebook a Instagram. První stížnost se zabývala zakázanými nekalými praktikami z hlediska spotřebitelského práva.

Od listopadu 2023 jsou uživatelé Facebooku a Instagramu nuceni volit mezi placenými verzemi těchto aplikací bez reklam a bezplatnými verzemi se sledováním jejich chování a profilací. Z analýzy BEUC a jejích členů vyplývá, že tento postup není jenom nekalou obchodní praktikou, ale také není v souladu s GDPR. Volba ‚Zaplať, nebo souhlas‘, kterou Meta vnutila spotřebitelům, je kouřovou clonou, která má zakrýt skutečný problém nezákonného zpracování údajů. Různá soudní rozhodnutí a rozhodnutí úřadů pro ochranu osobních údajů přiměla společnost Meta ke změně právního základu pro shromažďování a zpracování údajů spotřebitelů. Společnost Meta zřejmě usoudila, že tímto právním základem má být souhlas uživatelů. Jenže vynucený souhlas, který Meta od většiny uživatelů získala, nemůže být v souladu s GDPR, protože volba, kterou uživatelům ukládá, nemůže vést k jejich svobodnému a informovanému souhlasu.

Z hlediska spotřebitelského práva, vytýkají spotřebitelské organizace společnosti Meta agresivní obchodní praktiky. Ty jsou jako nekalé obchodní praktiky zakázány zakázány. Vytrvalým nátlakem a vyvoláváním pocitu naléhavosti společnost Meta tlačí spotřebitele k rozhodnutí, které pravděpodobně oni sami nechtějí učinit

Svými nezákonnými praktikami společnost Meta podporuje systém reklam založený na sledování, který online sleduje chování spotřebitele a shromažďuje obrovské množství osobních údajů. To je také hlavní způsob, jakým společnost Meta dosahuje svých zisků. Obchodní modely založené na sledování spotřebitelů přinášejí v rámci GDPR nejrůznější problémy a je načase, aby dozorové orgány pro ochranu údajů zastavily protiprávní zpracování údajů společností Meta a její porušování základních práv fyzických osob. Nesvobodný souhlas není jediným problémem společnosti Meta při zpracování osobních údajů, na které si dTest za spotřebitele stěžuje u ÚOOÚ. Právní analýza BEUC a jeho členů dospěla k závěru, že zpracování osobních údajů spotřebitelů, které provádí společnost Meta, porušuje GDPR i v několika dalších ohledech:

• Společnost Meta nemůže vysvětlit zákonnost svého zpracování osobních údajů pro personalizaci zobrazovaného obsahu, protože není jasné (neexistuje způsob, jak to ověřit), že veškeré profilování spotřebitelů prováděné společností Meta pro tento účel je a) nezbytné pro plnění příslušné smlouvy a b) v souladu se zásadou minimalizace údajů.

• Některá zpracování osobních údajů spotřebitelů prováděná společností Meta pro reklamní účely se zřejmě neplatně opírají o smlouvu.

• Zpracování osobních údajů prováděné společností Meta obecně není v souladu se zásadami transparentnosti a účelového omezení.

• Nedostatečná transparentnost, neočekávané zpracování, využívání dominantního postavení společnosti Meta k vynucení souhlasu a změna právních důvodů zpracování způsobem, který znemožňuje výkon práv subjektu údajů, nejsou v souladu se zásadou korektnosti.
 


Přihlásit