Peníze nenechávejte pod matrací

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 3/2024

V dalším díle seriálu budování finanční gramotnosti nabízíme přehled možností, jak naložit s volnými finančními prostředky. Poradíme, které otázky byste si měli položit, než své peníze někomu svěříte, a jaké změny čekají střadatele v oblíbeném penzijku.

Při úvaze nad tím, jak naložit s volnými penězi, je zapotřebí vzít v úvahu základní poučky. Především se vyvarujte ukládání hotovosti v tajných skrýších rozmístěných po domě nebo třeba pod matrací. Jak už jsme naznačili v předcházejících dílech, inflace je v takovém případě vaším nepřítelem, který požírá vaše úspory. Nutno dodat, že v posledních letech tak činí závratným tempem. Vždy je možné najít způsob, kam uložit peníze výměnou za alespoň nízký úrok, i kdyby to mělo být jen na spořicí účet.

Dále mějte na paměti, že ve světě financí více než kde jinde platí „něco za něco“. Vysoký předpokládaný výnos investice tak jde ruku v ruce s větším rizikem a podezřele výhodná nabídka je zpravidla více podezřelá než výhodná. Šmejdi jdou totiž s dobou a pod moderním hávem odkazujícím na aktuální trendy, například v podobě investice do kryptoměn, se může skrývat pyramidová hra (známá také jako „letadlo“) či Ponziho schéma. Dejte si proto pozor, pokud je předpokládaný výnos či jakákoliv vaše odměna závislá od počtu osob, které pro daný produkt rovněž přemluvíte.

Ať už chceme krátkodobě zhodnotit přebytečnou hotovost, nebo se připravit na stáří, konkrétní způsob spoření či investování je do značné míry individuální záležitostí. Každý, kdo se chystá si pro tyto účely odkládat své peníze, by si proto měl odpovědět na základní otázky, které mu pomohou s výběrem vhodného nástroje.

  •  Co si od investice slibujete?
  •  Jak dlouho chcete spořit?
  •  Jaké riziko je pro vás únosné?

V dlouhém investičním horizontu mladého člověka, jehož cílem je vytvoření finančního „polštáře“ na poklidný konec života, se vzájemně vyvažují výkyvy, k nimž dochází na trhu v závislosti na ekonomickém cyklu. Investor si tak může dovolit rizikovější nástroje, zvláště pokud je srozuměn s tím, že minimálně o část prostředků může přijít. I relativně riziková investice, třeba do akciových fondů, se však v dostatečně dlouhém horizontu může vyplatit. Uvedené lze demonstrovat například na investici do populárního indexu S&P 500, který zahrnuje akcie pěti set nejhodnotnějších firem z USA. Pokud dle tohoto indexu investujete, může se vaše investice v horších letech meziročně propadnout o desítky procent. Z dlouhodobého hlediska však index doposud investory těšil zajímavými výnosy, jak je patrné i z přiloženého grafu. V tomto případě je však namístě zvolit další poučku, a totiž že minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích.

Investování

Zajímavého zhodnocení lze dosáhnout především prostřednictvím pravidelného investování, například do podílových fondů. Ty jsou prostředkem kolektivního investování, kdy více investorů svěří své prostředky investiční společnosti, která je profesionálně spravuje s cílem je zhodnotit. Správa fondu spočívá v nákupu a prodeji akcií, dluhopisů, komodit, cizích měn, podílů v jiných fondech apod. Za tuto činnost pak investiční společnosti jako správci náleží odměna.

S investováním se nevyplatí čekat do pokročilého věku. Výhodu mají ti, kteří začnou brzy a důsledně pravidelně investují. Při delším horizontu se zmírňují rizika investice a zejména potěší takzvané složené úročení, díky němuž může celková částka úroků dalece převýšit skutečně investované peníze. Odměnou u tohoto typu investování je zpravidla vyšší zhodnocení ve srovnání s konzervativními bankovními nástroji. Lze si také vybrat fond podle zamýšlené investiční strategie (rizika) a zpravidla je možné prostředky poměrně rychle vybrat. Naopak nevýhody spočívají v různých poplatcích (vstupní, za správu, za zpětný odkup apod.), v riziku špatné volby fondu i výkyvech v aktuální hodnotě portfolia.

Alternativou k investování do podílových fondů je investování individuální, k němuž lze v dnešní době využít i různé mobilní aplikace. Jejich prostřednictvím či prostřednictvím například banky lze přímo nakoupit akcie veřejně obchodovatelných společností, komodity (obilí, kakaové boby, zlato aj.), kryptoměny, spekulovat na vývoj kurzů měn či obchodovat s jinými investičními nástroji. I zde je nákup či případný prodej spojen s různými poplatky. Portfolio investic si v tomto případě sestavuje a spravuje investor sám. Proto je tento způsob financování vhodný pouze pro ty, kteří se dobře orientují na trhu a jsou si dobře vědomi veškerých faktorů, jež se promítají do aktuální hodnoty obchodovaných aktiv.

S přibližujícím se odchodem do důchodu střadatelé naopak vyhledávají krátkodobější ochranu již naspořených prostředků před jejich znehodnocením v důsledku inflace. K tomu častěji využívají konzervativnější, tedy méně rizikové nástroje, například v podobě penzijního spoření, termínovaných vkladů či státních dluhopisů s garantovaným výnosem.

1. Riziko

Zvažte, jaké riziko jste ochotni přijmout. Vyšší riziko by mělo být kompenzováno možností vysokého výnosu a obávat se ho většinou nemusíte na začátku dlouhodobého investičního horizontu.

2. Investiční horizont

Vybírejte vhodný investiční či spořicí nástroj podle toho, kdy budete peníze potřebovat. Dobu investic je vhodné si ujasnit pro volbu rizikovosti investice i likvidity nastřádaných prostředků. U spoření na důchod nevadí, že s nimi nebudete schopni po určitou dobu disponovat. Pokud ale chcete krátkodobě odložit peníze, které máte připravené na brzký nákup auta, hodí se nástroje, u nichž máte své peníze rychle k dispozici, třeba spořicí účet.

3. Výnos

Sledujte, jak si vybraný investiční nástroj vede dlouhodobě. Krátkodobé snížení hodnoty nastřádaných prostředků nemusí vadit, pokud nástroj v zamýšleném investičním horizontu prokazuje zajímavé průměrné zhodnocení.

4. Poplatky

Zjistěte, jaké jsou s konkrétním spořicím či investičním produktem spojeny poplatky a jaká je jejich výše. Poplatky za zprostředkování investice, za vedení speciálního účtu, za každý jednotlivý nákup či prodej cenných papíru i za výběr cílové částky mohou podstatně snížit na první pohled zajímavý výnos.

5. Diversifikace

Nesázejte vše na jednu kartu. Při investování je důležité rozložit riziko tím, že investujete do různých aktiv i trhů.

Změny penzijního připojištění pro rok 2024

Češi, kteří se nechtějí spolehnout pouze na starobní důchod vyplácený státem, si na stáří nejčastěji střádají pomocí penzijního spoření v takzvaném třetím pilíři důchodového systému. Konkrétně se jedná o dva spořicí produkty – penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. První z jmenovaných produktů již pouze dobíhá. Poslední nové smlouvy bylo možné uzavřít nejpozději do 30. listopadu 2012, kdy jej nahradilo právě doplňkové penzijní spoření. Popularitu tohoto způsobu spoření dokládá celkový počet střadatelů – na konci roku 2023 se penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření účastnily více než 4 milióny Čechů. Lákadlem produktů pod již obecně zavedeným názvem „penzijko“ je nízká míra rizika a státní příspěvek.

Pravidla penzijka se od nového roku změnila, zejména s ohledem na výši pravidelné státní podpory. Změna byla motivována skutečností, že Češi si v rámci penzijka odkládají spíše menší částky. Vláda chce střadatele naopak motivovat k vyšším úložkám, tedy i důslednější přípravě na stáří. Zbystřit by však měli ti, kteří si měsíčně spoří méně než 500 Kč. Ti totiž podle nových pravidel již státní podporu neobdrží (doposud byla podpora přiznávána již od částky 300 Kč) a měli by tak zvážit zvýšení částky pravidelné měsíční úložky alespoň na částku 500 Kč. Maximální výše podpory u vyšších úložek se pak zvyšuje z 230 na 340 Kč. Změny ve výši státní podpory si můžete ověřit v tabulce na straně 66.

Změny u penzijního spoření se týkají také oblasti daní. Částku měsíčních úložek je totiž možné při splnění vyžadovaných podmínek odečíst od daňového základu. Odpočet lze nicméně uplatnit až od části platby, od níž se již státní příspěvek dále nezvyšuje. Podle pravidel platných od Nového roku je tedy možné částku, kterou platíte nad 1700 Kč (tzn. nad úložku nejlépe honorovanou státním příspěvkem), odečíst od daňového základu, nejvýše však do částky 48 000 Kč ročně. Dosud bylo možné odpočet uplatnit pouze do limitu 24 000 Kč, ovšem u plateb přesahujících 12 000 Kč ročně.

Změny v penzijku se dotknou také seniorů. Ti, kteří ve spoření pokračují i v důchodovém věku, totiž o státní příspěvek přijdou. Podporu od státu již dále neobdrží osoby, jimž byl přiznán starobní důchod, a osoby starší 65 let. Důvodová zpráva k novelizované úpravě změnu zdůvodňuje tím, že doplňkové penzijní spoření je prostředkem k dlouhodobému odkládání spotřeby za účelem výplaty prostředků v období důchodového věku. Naopak nemá tedy sloužit jako krátkodobý či střednědobý produkt s podporou státu.

Spořicí účet vs. termínovaný vklad

Mezi konzervativní spořicí nástroje lze zařadit i termínované vklady či spořicí účty. Aby vám vydělávaly, je důležité znát dvě podstatné zásady. Které to jsou? Banky vždy ocení, pokud dopředu vědí, jak dlouhou dobu mohou s vašimi penězi disponovat. Neméně podstatným údajem je potom také typ úrokové sazby. Nejčastější mýlka spotřebitelů je spojena se spořicími účty. U těch se klienti totiž často chybně domnívají, že úroková sazba platná v den uzavření produktu se vztahuje na celou dobu spořicího procesu. Tak to ovšem není. Garantované a po dobu trvání vkladu neměnné sazby jsou výsadou pouze termínovaných vkladů. Se spořicími účty jsou naopak spojeny sazby vyhlašované, které se v průběhu trvání produktu mohou zcela přirozeně měnit. Tyto pohyblivé úrokové sazby tak pro banky znamenají manévrovací prostor, jak reagovat na aktuální situace na trhu. Na druhou stranu s penězi na spořicích účtech můžete nakládat dle libosti bez jakýchkoliv omezení.

Novinky ve stavebním spoření

Mezi další velice oblíbené nástroje patří stavební spoření. Jeho název je poněkud matoucí, neboť již delší dobu neodpovídá původnímu účelu. Naspořené prostředky nejsou vázány k tomu, aby byly použity k bydlení. Lze je použít zcela libovolně. Výhodou je garantovaná státní podpora a prakticky nulové riziko. Nevýhodou je, že pro přiznání státní podpory jsou naspořené prostředky vázány alespoň po dobu 6 let. Po tuto dobu tedy není možné peníze se státní podporou vybrat. U oblíbeného stavebka však od nového roku také došlo k podstatným změnám. Státní podpora se snižuje z původních 10 % ročního vkladu na 5 % – v obou případech z maximální částky 20 000 Kč. Dosavadní maximální státní podpora ve výši 2000 Kč ročně se tedy snižuje na tisícikorunu. Nutno uvést, že změny se týkají nových i dříve uzavřených smluv, čímž se stavební spoření stává i vzhledem k různým poplatkům prakticky nezajímavým. Některé banky na snížení státní podpory reagovaly tím, že klientům nabízejí bonus, který jim přiznanou podporu dorovná na původní výši. Nabídky se však týkají pouze nově uzavíraných smluv.

Jak se od ledna mění výše státního příspěvku u penzijka

měsíční úložka
dosavadní státní příspěvek
nový státní příspěvek
300 Kč 90  Kč 0  Kč
400  Kč 110  Kč 0  Kč
500  Kč 130  Kč 100  Kč
600  Kč 150  Kč 120  Kč
700  Kč 170  Kč 140  Kč
800  Kč 190  Kč 160  Kč
900  Kč 210  Kč 180  Kč
1000  Kč 230  Kč 200  Kč
1100  Kč 230  Kč 220  Kč
1150  Kč 230  Kč 230  Kč
1200  Kč 230  Kč 240  Kč
1300  Kč 230  Kč 260  Kč
1400  Kč 230  Kč 280  Kč
1500  Kč 230  Kč 300  Kč
1600  Kč 230  Kč 320  Kč
1700 Kč  a vyšší 230  Kč 340  Kč


Přihlásit