Jak testujeme sušičky prádla

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • sušení: 35 %
  • mačkání prádla: 5 %
  • délka programů: 10 %
  • účinnost kondenzace: 10 %
  • obsluha: 15 %
  • spotřeba el. energie: 20 %
  • hlučnost: 5 %

Poznámka

V roce 2024 došlo k mírné revizi testovacího programu. Výsledky modelů publikované dříve jsme přepočítali dle upravených hodnoticích kritérií. Jejich hodnocení se tak může od původní publikace v některých ohledech trochu lišit – většinou však jde o zanedbatelné rozdíly maximálně v jednotkách procentních bodů.

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována. Zkouška účinnosti kondenzace limituje celkové hodnocení. Při shodném celkovém hodnocení je pořadí podle abecedy.

Podmínky testování

Testovací program vychází z ČSN EN 61121. Testy probíhají v místnostech s přesně danou stabilní teplotou (20 ± 2 °C) a vlhkostí vzduchu (65 ± 5 %). Využívaná voda rovněž stabilně splňuje přesně dané parametry.

Sušení

Hodnocení sušení prádla zahrnovalo přesnost sušení a jeho rovnoměrnost. Sušili jsme standardizovanou bavlněnou náplň (ručníky, povlaky na polštáře, prostěradla, džíny a košile), kterou jsme naplnili buben sušičky ze 70 %. Dále syntetickou náplň (trika z polyesteru a dalších umělých či směsných materiálů, košile), která zaplnila 100 % doporučené kapacity sušičky pro syntetiku.

Na základě návodu k použití se volily adekvátní programybavlna na uložení do skříně a syntetika (easy care). Zjišťovali jsme, jak se liší reálná zbytková vlhkost v prádle od požadovaných hodnot – tj. u bavlny na uložení 0 %, u syntetiky 1 % vlhkosti. V úvahu jsme také vzali odchylky ve vlhkosti jednotlivých kusů prádla.

Každý spotřebič absolvoval tři kola sušení (výsledné známky jsou průměrem). Na souhrnné známce za sušení má bavlna podíl 70 % a syntetika 30 %.

Mačkání prádla

Tři experti testovali, jak náročné je žehlení usušeného prádla. Konkrétně se zkoušelo žehlení pěti pánských košil ze syntetické várky prádla.

Délka programů

Součástí testu je také známka za délku programů. Časy sušení jsme měřili pro bavlnu i syntetiku, přičemž bavlna má 70% podíl na souhrnné známce a syntetika 30% podíl. Pro účely hodnocení vždy přepočítáváme zjištěné časy na jeden kilogram prádla. Kapacita sušiček se liší a porovnávat celkové délky cyklů by nebylo fér. V tabulce však kromě známek uvádíme i skutečné časy celých programů, abyste měli přehled o tom, jak dlouho sušení trvá v praxi.

Účinnost kondenzace

Hodnocení účinnosti kondenzace napovídá, kolik procent vody z prádla se přesunulo do nádrže na kondenzát a kolik uniklo mimo spotřebič. Před zahájením sušení se nejprve zváží celý přístroj i s mokrým prádlem a pak znovu na jeho konci. Čím větší rozdíl, tím horší účinnost kondenzace.

Obsluha

Tři laboratorní experti hodnotili různé aspekty obsluhy sušiček a jejich uživatelské přívětivosti. Posuzoval se návod k použití, volba programů a funkcí a celková přehlednost ovládacího panelu, vkládání a vyjímání prádla, manipulace s filtry a kondenzátorem a jejich čištění, celková údržba spotřebiče či obsluha zásobníku na kondenzovanou vodu.

Spotřeba elektrické energie

Při zkouškách sušení bavlny i syntetiky se měřila spotřeba elektřiny. Zjištěné hodnoty jsme vždy následně přepočetli na jeden kilogram prádla. Díky tomu lze srovnávat modely s různou kapacitou bubnu. V tabulce zároveň uvádíme vedle známek i skutečnou spotřebu elektřiny naměřenou během celého sušicího cyklu v konkrétním programu. Program bavlna má v této zkoušce váhu 70 %, program syntetika 30 %.

Hlučnost

Hlučnost sušiček v provozu hodnotili tři laboratorní pracovníci. Posuzovali nejhlučnější fázi programu pro bavlnu, při němž se sušila standardní testovací náplň prádla.

Přihlásit