Výsadba stromů nekompenzuje uhlíkovou stopu letecké dopravy

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 8.2.2024   

Samotné sázení stromů planetu nezachrání a v mnoha případech mohou nové lesy skončit jako dřevo k výrobě nábytku nebo palivové dříví, upozornila dánská spotřebitelská organizace Forbrugerrådet Tænk.

Mnohé společnosti nabízejí sázení stromů jako šanci kompenzovat emise CO2 z výroby nebo přepravy a napomoct tak klimatické rovnováze. Můžete tak mít svůj vlastní strom, někomu jej darovat nebo si nechat vysadit větší plochu pro lepší výhled a čisté svědomí. Existuje však mnoho příčin, proč strom nebo les nakonec nesplní naděje, které do něj vkládáte. Řada průzkumů ukázala, že většina projektů sloužících ke kompenzaci škodlivých emisí nemá na klima žádný vliv, někdy ho naopak mohou poškodit.

Stromy mohou přispívat k větší biologické rozmanitosti a dobře pohlcují CO2 z atmosféry, ale musí být správně vysázeny a nesmí být později pokáceny. Stromy přirozeně absorbují CO2 listy a jehličím a kumulují jej. Pokud strom uhyne, CO2 se opět uvolní. Když strom odumře přirozeně a nechá se na místě, část CO2 se uvolňuje postupně, protože ho rozkládají houby a hmyz, a zbytek skončí v půdě. Pokud se dřevo použije na výrobu nábytku nebo stavbu domu, CO2 v něm zůstane. Je-li však strom pokácen a spálen, veškerý CO2 se okamžitě vrátí do ovzduší. Ale je toto cíl ekologické výsadby?

Málokdy je jasné, co se stane se stromy vysázenými v rámci klimatických projektů, zejména v zemích, kde jsou taková kontrola a plánování náročné. Otázek je mnoho. Co když dojde k lesnímu požáru? Nebyl deštný prales vykácen kvůli výsadbě nového lesa, který pak má být prodán? Nemá výsadba negativní důsledky pro místní obyvatelstvo? Co bylo dříve na ploše, kde se nyní vysazují stromy? Byly by stromy zasazeny bez ohledu na klimatický projekt? Přispívají nové stromy k místní biodiverzitě?

Jednou z dánských společností, která nabízí výsadbu stromů, je Klimatræ. Na otázku spotřebitelské organizace odpověděla, že nemá žádný plán, co se stane se stromy v dlouhodobém horizontu. Firma předpokládá, že budou jednoho dne pokáceny a použity jako materiál k výrobě. Společnost Growingtrees vysazuje stromy na plochách spravovaných např. obcemi nebo soukromými vlastníky, kteří mají právo sami rozhodnout o jejich dalším osudu. Společnost Ecotree na svých internetových stránkách uvádí, že stromy kácí a prodává jako udržitelný materiál, a má kalkulačku CO2, která údajně dokáže spočítat počet stromů nutný ke kompenzaci emisí cesty letadlem, spotřeby elektřiny nebo internetu. Tento typ výpočtů je však velmi teoreticky založený a nepřesný.

Emise CO2 jsou tak vysoké, že odpustky v podobě nových stromů nestačí, domnívají se dánští kolegové. Je třeba najít způsob, jak efektivně snížit CO2 v atmosféře, a omezit spotřebu. Na Zemi není dost místa pro dostatečný počet stromů, které by vyvážily uhlíkovou stopu člověka.

Dřevo zadržuje CO2 i poté, co se stane kusem nábytku, ale všechny stromy nelze přeměnit na použitelná prkna. Až 80 % pokácených stromů končí jako biomasa a jen 20 % je použito ve stavebnictví nebo nábytkářství. Z biomasy lze vyrábět elektřinu a teplo, ovšem CO2 se tím vrací do atmosféry. Organizace Verdens Skove podporuje výsadbu nových stromů, které lze použít na dřevo, ale k jejím cílům patří ochrana starých lesů, ve kterých je velmi mnoho CO2 a které dlouhodobě udržují biologicky rozmanité biotopy.


Přihlásit