Třicítka dTestu: Digitální agendy ČTÚ z pohledu spotřebitele

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.2.2024   

Právní rady. 69. epizodu podcastu Třicítka dTestu věnujeme novinkám, které přináší digitalizace a její regulace pro spotřebitele. Zaměříme se na to, co pro vás tyto změny znamenají, kde a jak byste měli být lépe chráněni i jakou roli v tom pro vás hraje Český telekomunikační úřad. Dopady nové legislativy přiblíží host Mgr. Tomáš Ondrejka, vedoucí oddělení specializovaných agend z ČTÚ.

Poslechnout si náš můžete také na dalších platformách:


Přihlásit