Provoz elektromobilu je stále levnější než provoz vodíkového auta

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 2.2.2024   

Vozy s vodíkovými palivovými články jsou často označovány jako auta budoucnosti. Co je odlišuje od elektromobilů a jaké jsou jejich výhody a nevýhody, shrnula italská spotřebitelská organizace Altroconsumo.

Auta s palivovými články mají stejně jako elektromobily elektrický motor, ten však není poháněn baterií, nýbrž systémem využívajícím elektrochemickou reakci mezi vodíkem a kyslíkem, při níž vzniká elektřina a odpadní látkou je pouhá vodní pára. Existují také vodíková auta s tepelným motorem podobným benzinovému nebo naftovému, který je však poháněn vodíkem. Takové vozy ovšem vypouštějí do ovzduší oxidy dusíku, a nejsou proto považovány za vozy s nulovými emisemi.

Díky absenci škodlivých emisí je auto na palivové články skvělou alternativou elektromobilů. Tankování vodíku může být stejně rychlé jako u auta na benzín či naftu a vyžaduje mnohem méně času než dobíjení baterií elektromobilu. Proto se někteří odborníci domnívají, že vozidla s palivovými články převáží nad klasickými elektromobily. 

Jak zcela elektrická, tak vodíková auta mají nulové emise a při provozu neznečišťují životní prostředí. Pro zjištění, zda jde o rovnocenné ekologické alternativy, je třeba srovnat zdroj výroby elektřiny, která je pohání, tedy baterii a vodík. V obou případech lze elektřinu vyrábět z různých více či méně znečišťujících zdrojů. Mají-li být skutečně udržitelné, musí elektromobily i vozidla s palivovými články používat čistou energii. Na jedné straně je to elektřina z obnovitelných zdrojů, na druhé vodík vyrobený z vody pomocí čisté elektřiny. Na jedné straně jsou problémy spojené s bateriemi, jejich výrobou, životností, kapacitou, hmotností, autonomií a likvidací. Na druhé je problém s výrobou vodíku a prakticky neexistující sítí čerpacích stanic. Vodík se vyrábí elektrolýzou nebo transformací metanu pomocí elektrické energie, což je energeticky náročné. Jeho skladování vyžaduje silné stlačení, a při tom se spotřebuje další energie. Poté je využíván palivovými články, které produkují energii pro pohon elektromotoru, přičemž se část energie ztrácí.

V hypotetickém srovnání elektromobilu a vodíkového auta, které spotřebují při startu stejné množství energie (50 kWh), se tato energie využije k dobití baterie, nebo k výrobě vodíku elektrolýzou. Elektromobil je okamžitě připraven k jízdě a baterie umožňuje průměrný dojezd zhruba 240 km. Pro nastartování vodíkového auta je však nutné stlačit vodík, který pak palivové články použijí k opětovné výrobě elektřiny a pohonu elektromotoru – stejné počáteční množství elektrické energie tak zaručí dojezd pouze okolo 100 km, tedy méně než polovinu ve srovnání s elektromobilem.

Za vodík k ujetí 10 000 km zaplatí uživatel přibližně 800 eur. U moderního vozu na benzinový pohon může tato částka být okolo 1200 eur. Elektromobil je sice o něco úspornější (400 eur / 10 000 km), ale nekompenzuje to vysoké pořizovací náklady vozidla. Pokud však chcete mít auto s nulovými emisemi, nejlevnější provoz má v současnosti právě elektromobil.

Mezi hlavní výhody vodíkových automobilů patří nulové znečištění životního prostředí při jízdě, nulové emise, které vedou k daňovým výhodám a bezproblémovému vjezdu do zón s omezeními, a rychlé tankování srovnatelné s tankováním nafty nebo benzínu. Nevýhodami jsou nedostatek čerpacích stanic, poměrně vysoká cena vodíku, malý výběr a velmi drahé modely. Běžná dostupnost vozů s palivovými články je budoucností.


Přihlásit