Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • funkce: 50 %
  • obsluha: 25 %
  • vztah k živ. prostředí: 25 %

Funkce

Objem dodávané energie nabíjeným zařízením neboli nabíjecí výkon byl hodnocen pomocí měření maximálního výkonu, který lze odebírat po dobu jedné minuty z 230V zásuvky, 12voltové automobilové zásuvky a USB. Kontrolovalo se, zda je objem energie dodávaný připojeným zařízením z nabíjecích stanic konstantní a v průběhu dobíjení nekolísá. Měřila se také stabilita napětí v zásuvkách. Rovněž se ověřovalo, zda má střídavý proud v 230V zásuvkách požadovaný sinusový průběh.

Doba nabíjení stanice se měřila při napájení z klasické domácí 230V zástrčky a z 12V adaptéru do automobilu. Testovala se i vhodnost nabíjení stanice skrze solární panel za různých podmínek. V potaz se brala rozmanitost použitelných so-lár-ních panelů (různé rozsahy napětí, maximální možný příkon).

Obsluha

Tři odborníci prostudovali a ohodnotili návod k použití z hlediska čitelnosti, úplnosti a srozumitelnosti uvedených informací. Pět uživatelů hodnotilo různé aspekty každodenního používání. Zaměřili se například na ovládací prvky, displej a možnosti připojení. Známkovala se také mobilita, roli mimo jiné hrála hmotnost a poloha těžiště. Trojice expertů dále hodnotila konstrukci elektrocentrály z hlediska ostrých hran, ochrany kabelů a stability.

Vztah k životnímu prostředí

Hladina hluku byla měřena při nabíjení stanice i nabíjení zařízení ze stanice. Zjišťovala se maximální hlučnost při nejvyšším výkonu. Hodnotila se také energetická účinnost, tedy poměr mezi energií dodanou elektrocentrále a kapacitou nabíjecí stanice.

Bezpečnost

Zjišťovalo se chování nabíjecí stanice v případě přepětí. Simulovaly se zkraty v nabíjecích kontaktech. Všechny centrály musely podstoupit vysokonapěťový test s voltáží 3 kV. Výsledky těchto zkoušek měly nulovou váhu. Velmi dobrá hodnocení všech výrobků totiž byla považována za samozřejmost.

Přihlásit