Jak se testovalo

Jak se hodnotilo

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • regulace pokojové teploty: 50 %
  • obsluha: 45 %
  • ochrana osobních údajů: 5 %

Regulace pokojové teploty

Termostatické hlavice byly testovány ve zkušební místnosti s nízkou akumulační tepelnou schopností (lehká konstrukce, která se snadno ochladí či ohřeje). Pro účely testu byly použity standardní deskové radiátory. Teplota vně zkušební místnosti byla 3 °C a její topná zátěž činila 500 W. Nastavená cílová teplota místnosti byla 21 °C.

V průběhu čtyř hodin byla ověřována schopnost hlavic udržet konstantní požadovanou teplotu. Zkoušelo se také, jak pružně jsou zařízení schopna reagovat na snížení venkovní teploty, například v noci. Cílová teplota v rámci této zkoušky byla snížena o dva stupně, měření trvalo osm hodin.

Nezapomínalo se ani na opačnou situaci, tedy výrazné zvýšení venkovní teploty, například když se sluneční paprsky opírají o vnější zdivo a okenní tabule. Po dobu čtyř hodin se měřila teplotní odchylka, přičemž v prvních třech hodinách se na testovací místnost nechával působit přídavný zdroj tepla o výkonu 250 W.

Hlavice byly také vystaveny proudění studeného vzduchu, čímž se simulovalo větrání. Výsledná známka se odvíjela od doby, za kterou termostatická hlavice na větrání zareagovala uzavřením ventilu radiátoru. Pokud byla hlavice vybavena i okenním kontaktem, byla zkouška zopakována i s tímto čidlem.

Kontrolovalo se také, zda termo-staty zajišťují ochranu proti mrazu a otevírají ventil při nízkých teplotách, aby chránily potrubí. Za tímto účelem byly hlavice termostatů opět vystaveny studenému vzduchu o teplotě 3 °C. Pokud termostat nereagoval, byla teplota postupně snižována až na –12 °C.

Obsluha

Odborníci z laboratoře hodnotili instalaci a uvedení termostatů do provozu včetně spárování s aplikací. Posoudili náročnost montáže a zhodnotili, nakolik při instalaci běžnému uživateli pomůže přiložený návod k použití. Odborníci společně s dobrovolníky si hlavice vyzkoušeli i při provozu. V aplikacích například vytvářeli a měnili profily vytápění. Pro každý den v týdnu nastavili jiný, poté vytvořili scénář pro týdenní nepřítomnost v domácnosti. Známkovalo se, jak je aplikace srozumitelná a jak intuitivní je navigace v menu. Hodnotila se čitelnost displeje na termostatu, užitečnost zobrazovaných údajů a případné možnosti nápovědy. Na celkové známce měla podíl také snadnost výměny baterie. Tři uživatelé subjektivně hodnotili hlučnost ventilu.

Ochrana osobních údajů

Pro zkoušku chování aplikací při přenosu dat byl použit proxy server, který četl, dešifroval a analyzoval data odeslaná aplikacemi. Zjišťovalo se, zda nedochází k předávání dat, která pro fungování aplikací nejsou nezbytná. Oslovený právník na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů hledal nedostatky v zásadách ochrany soukromých dat.

Přihlásit