Co čeká spotřebitele v roce 2024

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 4.1.2024   

Rok 2024 přinese pro spotřebitele mnoho novinek. Spotřebitelé musí ve svých rozpočtech počítat s tím, že celá řada cen, daní a poplatků bude vyšší. Například dojde ke zdražení roční dálniční známky, budou dražší energie, zvýší se daň z nemovitostí, mzdy vypočtené z průměrné hrubé mzdy budou o něco nižší. Vedle těchto, pro spotřebitele negativních, změn, ale dojde i k některým zlepšením či zjednodušením. Řidiči nebudou mít povinnost předkládat řidičský průkaz, pokud se prokáží občanským průkazem. Komunitní energetika postoupí do další fáze – bude umožněno sdílení vyrobené elektřiny v předem definovaných skupinách spotřebitelů i sdílení elektřiny vyrobené na chatě s bytem ve městě, zjednoduší se stavební řízení. 

Z nejdůležitějších změn, na které se museli připravit zejména zaměstnavatelé, lze uvést vyšší minimální mzdu. Navyšuje se o 1 600 Kč na částku 18 900 Kč. Zvyšují se i některé úrovně zaručené mzdy. Tyto změny jsou jistě prospěšné z pohledu nízkopříjmových zaměstnanců. Vedle těchto změn se pro zaměstnavatele snižuje výhodnost dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, které se už významně přiblížily pracovnímu poměru. Také čistá mzda, vypočtená z hrubé mzdy, bude vlivem navýšených odvodů o něco nižší. Spotřebitelé si budou muset nově promyslet i výši svých plateb na penzijní spoření, protože státní podpora tohoto produktu nově začíná až od vlastního příspěvku ve výši 500 Kč a zastropuje se od vlastního příspěvku ve výši 1 700 Kč.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy, platu nebo odměny z dohody se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. POZOR, zaručená mzda odpovídá druhu práce a s výjimkou nejjednodušších prací je vždy vyšší, než mzda minimální. Zaměstnanec má právo na zaručenou mzdu.

V oblasti daní se spotřebitelé musí připravit na vyšší daň z nemovitostí. V průměru by se měla navýšit asi o 80 %, přesná výše bude záviset na koeficientech jednotlivých obcí. Spotřebitelů se však budou zřejmě nejvíce dotýkat změny v DPH, protože došlo u potravin k snížení sazby o 3 % na 12%, i když je otázkou, zda se snížení projeví i maloobchodních cenách. Také stavební práce budou nově v sazbě 12 %, což může u velkých stavebních rozpočtů ušetřit statisíce. Budoucí stavebníci se snad letos dočkají i výrazně zjednodušeného a zrychleného stavebního řízení.

Tradičně citlivě vnímanou složkou odvodů jsou různé poplatky. Spotřebitelé v roli řidičů a majitelů aut se od 1. března 2024 musí připravit na razantní navýšení ceny dálniční známky na 2 300 Kč. Pro současné a budoucí řidiče však přijde i zajímavá úleva. Není to finanční úleva, ale jde o užitečnou praktickou změnu. Nově bude totiž možné prokázat řidičské oprávnění, osvědčení o registraci vozidla a pojištění zákonné odpovědnosti pouze průkazem totožnosti. Tato možnost však bude platit pouze v České republice, do zahraničí bude i nadále zapotřebí všechna tato osvědčení vozit s sebou.

V oblasti energií dochází k velkému navýšení státem regulované složky cen dodávek elektřiny a plynu. Souvisí to s nutností financovat rozvoj a správu distribučních sítí. Spotřebitelé by si této skutečnosti měli být vědomi, protože navýšení regulované složky ceny může způsobit i nedoplatky při vyúčtování. Energetika však nepřináší jen negativní zprávy. V roce 2024 dojde k rozvoji komunitní energetiky, jednak u skupin aktivních zákazníků – až 10 malých výrobců energie, ale též i u celých energetických společenstvích s až 1 000 členů. Bude možné si energii vyrobenou v jednom místě spotřebovat v místě jiném. A právě k tomuto účelu se musí budovat dostatečně kapacitní a inteligentní distribuční sítě.

dTest pozorně sleduje vývoj v oblasti hromadných žalob, které by se letos, rok po řádném termínu, měly stát součástí našeho právního řádu. Faktem je, že podnikatelé hromadné žaloby nevítají, i když se dTest už několik let snaží se podnikatelům i politikům vysvětlit, že pro poctivé podnikatele nejsou hromadné žaloby hrozbou. Každý udělá chybu, i poctivý podnikatel, ale pokud se k chybě dokáže postavit čelem, nemusí se žádné hromadné žaloby bát.


Přihlásit