dTest: V digitálním světě platíme i osobními daty. dTest vyhlašuje 16. ročník studentské soutěže

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Vydáno: 3.1.2024   

V rámci soutěže Spotřeba pro život určené kolektivům studentů středních a odborných škol proběhne letos již šestnáctý ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Život se čím dál více přesouvá do digitálního světa. Pokud si objednáte digitální obsah nebo službu, máte obdobně jako v případě jakéhokoli jiného zboží právo jej reklamovat. Ale kde a jak? Liší se nějak reklamace běžného zboží od reklamace toho digitálního? To by měli vrstevníkům vysvětlit účastníci soutěže vyhlášené spotřebitelskou organizací dTest na téma Život a práva v digitální éře. Tři vítězné týmy se za odměnu podívají do sídla Evropského parlamentu v Bruselu.

Kdo si chce pořizovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít. „Na internetu nakupujeme nejrůznější zboží, digitální produkty či služby. Stahujeme si z internetu digitální obsah a s ním pak určitým způsobem zacházíme, tedy využíváme digitální služby. Dříve běžné zboží se stává zbožím s digitálními vlastnostmi, například není televize jako televize,“ přibližuje letošní téma ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová a pokračuje: „Často máme dojem, že některé produkty či služby jsou zdarma. Obvykle však za ně platíme svým soukromím a osobními daty. Jak je obchodníci mohou využít? A kdo a jak je může třeba i zneužít?“

Soutěžící se tak mohou zaměřit nejen na nové pojmy a práva spotřebitelů s nimi spojená, ale také se zamyslet, zda placení za zboží či službu osobními daty je vždy výhodné a zda nenese pro ně také nějaká rizika.

Soutěž Spotřeba pro život vyhlašuje dTest pro studenty gymnázií a středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Letošní šestnáctý ročník se pro soutěžící otevřel 2. ledna 2024.

Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež. „Studenti v něm mohou zužitkovat vlastní zkušenosti. Dnešní mladá generace s technologiemi vyrostla, ale bohužel se již od dětství mohla setkat i s takovými problémy, jako je kyberšikana nebo kyberšmějdi. V časopise se tak soutěžící mohou věnovat i tomu, co se za těmito pojmy skrývá a jak se bránit. Stejně tak se soutěžící mohou zamyslet, jak udržet digitální život na uzdě a jak nastavit rovnováhu mezi online a offline životem,“ popisuje Eduarda Hekšová.

Soutěžní časopis má mít v tištěné podobě formát A4, osm až dvanáct číslovaných stran obsahu a čtyři strany obálky. Zpracované časopisy mohou soutěžní týmy zasílat do poloviny března tohoto roku. Poté odborná porota vybere pět soutěžních časopisů, jejichž autoři obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže. První tři kolektivy získají spolu se svými koordinátory jako odměnu zájezd do sídla Evropského parlamentu v Bruselu. Každá zúčastněná škola obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Organizace dTest vyhlašuje letošní ročník soutěže pod záštitou Českého telekomunikačního úřadu a kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaji. Více informací o soutěži najdete na www.spotrebaprozivot.cz.

 

Kontakty pro média:

Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Přihlásit