Zábavní pyrotechnika – zábavná jen pro někoho

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.12.2023   

Svátky klidu rychle střídají bujaré oslavy konce roku. Pro část veřejnosti se takové veselí neobejde bez dělobuchů, petard či rachejtlí. Několik okamžiků zábavy však přináší závažná rizika a nepříznivé dopady na životní prostředí. dTest připomíná základní pravidla zacházení se zábavní pyrotechnikou.

Hluk, zplodiny, odpad vs. radost z rámusu či světýlek

Fanoušci petard si mohou užívat radosti z rámusu, který může být v některých případech srovnatelný s hlukem startujícího letadla (až 120 decibelů). K hranici, která je pro člověka bolestivá, je přitom poměrně blízko (130 dB). Hlukem netrpí pouze lidé, kteří nadšení z dělobuchů nesdílí, ale také zvířata. Celá řada z nich je přitom vybavena citlivějším sluchem, a na rozdíl od nás si nedokáží rámus vysvětlit. Vyplašená zvířata pak mohou mít sklony k nestandardnímu chování. Výjimečné nejsou případy, kdy se domácí mazlíčci zaběhnou a už se je nepodaří nalézt, případně kdy volně žijící živočichové v panice opouštějí bezpečí svých úkrytů a následně umírají v důsledku srážky s vozidly či elektrickým vedením.

Pokud si chcete hlučnou noc vynahradit novoroční procházkou, její přínos pro vaše zdraví bude přinejmenším diskutabilní. Čerstvého vzduchu si nejspíš neužijete. Ve městech se častěji setkáte se smogem. Je to proto, že pyrotechnika, ač zábavná, obsahuje sloučeniny kovů jako je olovo, hliník nebo cín, které unikají do ovzduší a negativně ovlivňují jeho kvalitu. Škodliviny ze zábavní pyrotechniky se tak vzduchem dostávají do našich dýchacích cest a zejména astmatikům mohou přinést nepříjemné chvíle. Záblesky z ohňostrojů zase mohou vyvolat epileptický záchvat.

Ten, kdo se na smogovou procházku přece jen vydá, bude také zakopávat o odpadky z použité zábavní pyrotechniky. Po silvestrovských oslavách jsou volná prostranství, ulice i louky nezřídka poseté použitými dělobuchy, rachejtlemi a petardami. Nákladný úklid se pak hradí z rozpočtů obce, tedy z daní a poplatků vybraných od občanů. 

V čem se nejčastěji chybuje a co si připomenout?

Je-li vaše touha po pyrotechnice a světelné podívané silnější, vyvarujte se chyb, kterých se pyrotechnici amatéři často dopouštějí.

 1. Pyrotechniku nakupujte raději ve specializovaných obchodech, tržnicím se v tomto případě raději vyhněte.
 2. Kupujte ověřené výrobky s českým návodem, které by měly mimo jiné nést označení Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) či značku označení souladu s normou EU (známé jako CE).
 3. Pyrotechnika by měla být při koupi, následném skladování i před samotným použitím suchá.
 4. Pyrotechnické výrobky uchovávejte mimo dosah dětí.
 5. Nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Oslabené smysly i úsudek mohou vést k úrazům i ke vzniku škod na majetku.
 6. Při manipulaci s pyrotechnikou důsledně postupujte podle návodu. Výrobce má povinnost jej dodat ke každému výrobku. Měli byste se v něm rovněž dozvědět, jak postupovat, když výrobek selže, což nelze nikdy zcela vyloučit.
 7. „Nevylepšujte“ pyrotechniku vlastními inovacemi. Pokusy o znásobení účinků spojením více pyrotechnických výrobků, jejich úpravy, přidáním hořlavin, nebo naopak jejich rozborkou, mohou vést k neočekávaným chemickým reakcím, například předčasnému výbuchu.
 8. Ověřte, že je pyrotechniku možné odpalovat v místě, které jste za tímto účelem zvolili. Obce mohou použití pyrotechniky v některých oblastech vyloučit obecně závaznou vyhláškou.
 9. Výrobek umístěte s ohledem na okolní zástavbu a porost tak, abyste předešli riziku nebezpečí požáru či nežádoucího odrazu.
 10. Při odpalování dodržujte bezpečnou vzdálenost od obydlí, automobilů i ostatních osob.
 11. Pyrotechnický výrobek zajistěte proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru.
 12. Po aktivaci výrobku ustupte do dostatečné vzdálenosti. Pamatujte, že může dojít k jeho selhání a následnému výbuchu na zemi.
 13. Při selhání odpalu vždy vyčkejte alespoň 15 minut (nebo podle návodu i déle), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat.
 14. Nefunkční zábavní pyrotechniku zlikvidujte v souladu s návodem k použití.
 15. Buďte ohleduplní k ostatním.

Přihlásit