Budujte svou finanční gramotnost s dTestem

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2024

Z průzkumů plyne, že většina Čechů se ve světě peněz příliš neorientuje. Důsledky se projevují téměř na každém kroku – od vysokého počtu exekucí po nedostatečné zaopatření obyvatel na stáří. I když jste nezískali potřebné znalosti ve škole, nikdy není pozdě na nápravu. Na tomto místě proto následující měsíce najdete seriál, s nímž můžete posílit své znalosti a zlepšit svou finanční gramotnost.

Nejen z průzkumů, ale i z mnoha neblahých společenských jevů je patrné, že nám chybí úplné základy. Tápeme, jak se připravit na stáří, kdy, od koho a na co si peníze půjčit nebo jak si obstarat „zadní vrátka“ pro případ, že se něco pokazí. Dopady jsou bez přehánění katastrofální – vysoký počet exekucí, závislost obyvatel na sociální podpoře státu, ohrožení chudobou nebo výrazný pokles životní úrovně při nástupu do penze. Nemůžeme těžit z několika set leté zkušenosti s výdobytky svobodného tržního prostředí, takže jsme doposud potřebné znalosti nezískali přirozeným vývojem. O to více se musíme snažit. Řešení těchto dopadů nás stojí více, než kolik by stálo potlačení příčin celého problému.

Lék je přitom všeobecně známý – základní vzdělání v oblasti financí. K jeho naordinování však v České republice zatím nedošlo. Pro začátek by přitom stačilo zavést do školních osnov předmět, který by již od útlého věku vhodným způsobem poukazoval na zásadní dopady ekonomických rozhodnutí. Je paradoxem, že znalosti, které snad největší měrou ovlivňují kvalitu našich budoucích životů, se ve škole nenaučíme. S dTestem to ale nyní můžete dohnat.

Kolik dokážeme uspořit

Z průzkumu Ipsos Instant Research pro banku Creditas vyplývá, že zhruba polovina lidí v Česku je schopna měsíčně odložit na úspory více než 2000 Kč. Pokud častěji vidíte sklenici poloprázdnou než poloplnou, můžete data rovněž interpretovat tak, že polovina lidí měsíčně ne­uspo­ří ani 2000 Kč. Šestina obyvatel pak nenajde volnou ani pětistovku.

S celkovým objemem našetřených peněz to také není žádná sláva, jak je patrné z grafu. Skutečně alarmující je pak skutečnost, že úspory poloviny obyvatel nepřekračují 100 000 Kč. Tomu odpovídá i výzkum zpracovaný rovněž společností Ipsos – tentokrát pro Airbank, kdy téměř tři čtvrtiny Čechů nemají finanční rezervu na nečekaný výdaj, například když se porouchá pračka či auto.

Když chcete naspořit více

Předem se omlouváme těm, kterým naše rady budou připadat banální, nicméně jak plyne z uvedených dat, patříte mezi menšinu. Především se vyplatí porovnat svoje příjmy a výdaje. Výdaje si ideálně rozdělte do několika kategorií a hlavně na žádný nezapomeňte. Pomocníkem při rozpomínání vám může být vaše internetové bankovnictví. Víte, jakou část příjmů byste měli vynaložit na nutné výdaje a jaká část náleží požitkům?

Vezměte si tužku a papír a počítejte. Když příjem rozdělíte na desetiny, tak zhruba sedm z nich by mělo jít na nutné výdaje, jako jsou nájem, dodávka energií, daně, splátky úvěrů, poplatky, základní potraviny či nutné oblečení. Dvě desetiny můžete vynaložit na dopravu, spoření na stáří či na vytváření rezervy na horší časy. Tyto výdaje si označte třeba jako potřebné. Zbylou desetinu pak můžete věnovat na kino, divadlo, cigarety, alkohol, nejnovější telefon, splátku nového auta nebo peníze odložte na dovolenou, zkrátka menší či větší radosti, popřípadě dokonce neřesti. U těchto zbytných výdajů pak lze ušetřit nejvíce peněz.

Pokud jste proškrtali, co se dalo, a stále to nevychází, můžete si zkusit vyjednat vyšší odměnu ve svém současném zaměstnání. Situace na trhu práce vám nahrává. Česká republika je zemí s velmi nízkou nezaměstnaností, takže vybírat si mohou spíše zaměstnanci než zaměstnavatelé. Proto nemusíte zoufat, když u svého zaměstnavatele nepochodíte, a raději zabrouzdejte do pracovních nabídek ve svém oboru. V případě, že vás současné zaměstnání nenaplňuje, nezavrhujte ani možnost nové kariéry v jiném oboru. Ověřte také nabídku rekvalifikačních kurzů. Věděli jste třeba, že od úřadu práce můžete získat příspěvek na kurzy digitálního vzdělávání ve výši až 50 000 Kč?

Převyšují-li přes vaši veškerou snahu výdaje celkové příjmy, po úvěru sáhněte, jen pokud vám nic jiného nezbyde. Zároveň by se mělo jednat jen o přechodný problém, například z důvodu dočasného výpadku příjmu či nečekaného výdaje. Pokud je situace setrvalá, bude řešení vyžadovat mnohdy bolestivé osekání některých nutných výdajů či neméně náročné obstarání nových příjmů, třeba z vhodné brigády.

Úvěr se však může vyplatit, pokud ho využijete na rekonstrukci vlastního bydlení. V důsledku můžete docílit citelných úspor, zvláště pokud jsou prostředky použity na zateplení domu či pořízení nového ekologického kotle. Za tímto účelem se poohlédněte také po nabízených veřejných dotacích, které mohou vaši investici citelně zlevnit.

Jak s volnými penězi nakládáme

Když už se nám podaří nějaké úspory nashromáždit, ukládáme je velmi opatrně, pročež se spíše znehodnocují inflací, než aby vydělávaly. Drtivá většina české populace drží úspory v hotovosti a na běžném, v lepším případě na spořicím, účtu. Proč je to špatný nápad? Peníze v hotovosti uložené pod matrací se nezhodnocují vůbec, na běžném účtu to není o mnoho lepší a u spořicích se současné roční zhodnocení pohybuje kolem 5 %. K tomu je zapotřebí podívat se na vývoj inflace v posledních letech, abychom věděli, že se hodnota uložených peněz ve skutečnosti snižuje. Od ledna 2022 do ledna 2023 se naše úspory inflací snížily o 15 %. To znamená, že na nákupy, za něž jsme v lednu 2022 zaplatili 10 000 Kč, jsme o rok později vydali 11 750 Kč. Naopak při 5% úrokové sazbě na spořicím účtu se nám za stejné období částka 10 000 Kč zhodnotí pouze o pětistovku, která navíc bude zdaněna. Na bankovním účtu tak uvidíme zůstatek 10 425 Kč, což nám na uvedený nákup stačit nebude.

Značná část společnosti dále využívá spoření podporované ze strany státu, tedy penzijní či stavební spoření. I v tomto případě má dosažené zhodnocení potíže přetlačit inflaci, a to i v časech, kdy je inflace nižší, než jakou pociťujeme v posledních letech.


Jak s penězi nakládat lépe

Když zvažujete, kam peníze uložit, není rozumné spokojit se pouze s tím, že při započtení inflace zůstanete „na svých“. Až když zhodnocení převýší inflaci, teprve pak za své peníze získáváte reálnou odměnu. Při dlouhodobém spoření rovněž nezapomínejte na to, že s přibývajícím časem a zvyšujícím se zůstatkem je částka úroků čím dál zajímavější.

Demonstrujme si to na příkladu. Spoříte měsíčně 2000 Kč po dobu 25 let s investičním nástrojem, který za tuto dobu v průměru vykázal zhodnocení 5 % ročně. Naspoříte něco přes milión, přičemž vaše úložka činí 600 000 Kč a částka úroků před zdaněním zhruba to samé. Vydržíte-li se spořením dalších 5 let, budete mít téměř 1,5 miliónu. Přitom vámi nastřádané peníze se na tomto nárůstů podílejí pouze částkou 120 000 Kč, zbytek – více než 300 000 Kč – získáte na úrocích. Jak je patrné, trpělivost se skutečně vyplatí, nevybírejte si proto své úspory dříve, než musíte.

Konkrétní způsob spoření je do značné míry individuální záležitostí a možností je nepřeberné množství. Začněte však tím, že si odpovíte na základní otázky, které vám pomohou s výběrem vhodného investičního či spořicího nástroje. Co si od investice/spoření slibujete? Jak dlouho chcete spořit? Jaké riziko je pro vás únosné?

Z pohledu mladého člověka, jehož cílem je vytvoření finančního polštáře na poklidný konec života, se vzájemně vyvažují výkyvy, k nimž dochází na trhu v závislosti na ekonomickém cyklu. Mladý investor si tak může dovolit rizikovější finanční nástroje, zvláště pokud je srozuměn, že minimálně krátkodobě může o část prostředků přijít. S přibližujícím se odchodem do důchodu se raději poohlédněte po málo rizikovém nástroji, jako je úložka na spořicím účtu, termínovaný vklad či případně nákup méně rizikových dluhopisů. Ty by měly především krátkodobě ochránit vaše již naspořené prostředky před znehodnocením.


Přihlásit