Les není vánoční samoobsluha

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.12.2023   

Blíží se Vánoce, ke kterým v našich končinách neodmyslitelně patří teplo domova, vánoční stromeček a jmelí. Pro toho, kdo topí dřevem, může být les zdrojem pro jeho kotel, kamna či krb. Pravděpodobně víte, že až na výjimky můžete do lesa vstupovat a přiměřeně tam sbírat lesní plody. Také jste si asi vědomi, že les obvykle někomu patří a že se do lesa nesmí jezdit autem. V čem ale spotřebitelé někdy tápou, je míra práv návštěvníka lesa, zejména pak v souvislosti s opatřováním si dřeva pro topení a někdy i v souvislosti s pokoutným uřezáváním a odvážením vánočních stromků.

Chování návštěvníků v lese upravuje zákon o lesích. „Mezi práva návštěvníků lesa patří sběr lesních plodů a suchého na zemi ležícího klestí, a to pouze pro vlastní potřebu. Při tom je návštěvník povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Jaký je však rozdíl mezi dřevem a klestím? Podle společnosti Lesy ČR se za klestí považuje přirozený opad větví a zbytky po těžbě, které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm bez kůry. Bez svolení vlastníka nebo správce lesa tak nelze kácet a odvážet stromy, a to ani soušky a mladé stromky. Sběr jmelí v lese zákon také nedovoluje. Na jmelí mimo les v alejích nebo na zahradách se ale zákaz nevztahuje.

Návštěvníci lesa by neměli zapomenout, že v lesích je zakázáno zejména rušit klid a ticho, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, těžit stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat semena lesních dřevin, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, kouřit, znečišťovat les odpady a odpadky, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Vlastník lesa však může v zákonném rozsahu povolit výjimku ze zákazů.

Pokud některého návštěvníka lesa napadne uříznout si v lese vánoční stromek anebo pokácet a odvézt strom, měl by si být vědom toho, že je to krádež, za kterou podle lesního zákona hrozí pokuta až 15 tisíc korun a náhrada případné škody. Mnozí správci lesů přijímají zejména v období Vánoc opatření před krádeži stromků, a to např. přechodným zákazem vstupu do lesa, ošetřením ohrožených stromků zvláštním nátěrem, který pak v teple domova nepříjemně zapáchá, případně líčí na zloděje fotopasti.

A kam s vysloužilými vánočními stromky? Pokud jej nezužitkujete doma a chcete jej vyhodit, tak máte několik možností. Stromky obecně do popelnic (kontejnerů) nepatří. Můžete je však položit ke kontejnerům, odvézt do sběrného dvora, kompostáren nebo spaloven. Rozhodně nevozte stromky zpět do lesa, protože zapomenuté ozdoby a dekorace mohou znamenat nebezpečí pro divoká zvířata.

Stále populárnější alternativou k uříznutému vánočnímu stromku je pořízení živého vánočního stromečku v květináči. Je však nutné si uvědomit, že stromky nesnášejí náhlé teplotní změny, takže je třeba stromek postupně připravovat na přechod z mrazivých podmínek do tepla obývacího pokoje. Po skončení Vánoc ho zas pomalu přivykněte na chladnější podmínky a posléze jej vraťte na původní místo nebo si jej zasaďte na zahradu. „Zjistěte si, zda byl stromek pěstován v květináči od sazeničky nebo byl do květináče ‚pouze‘ vložen před prodejem. Přesazování znamená pro stromek zátěž a v kombinaci se změnami teplot může vést i k jeho uhynutí.


Přihlásit