Veselé Vánoce a zadlužený nový rok!

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.11.2023   

Vyhřátý srub, v krbu tiše popraskává a vy si v kašmírovém svetru užíváte cibetkovou kávu, zatímco vás blaží pohled na záplavu hodnotných dárků... Intenzivní reklamní masáž a v ní prezentovaný ideál Vánoc každoročně vede část spotřebitelů k rozhodnutí užít si Vánoce na splátky. Na co byste si měli ve snaze vypomoci rodinnému rozpočtu dát pozor a kdy se úvěru raději vyhnout?

Stojí to za to?

Zvažte, zda pořízení dárků či zážitků stojí za to, abyste se zadlužili. Radost z požitků často vyhasne již při úhradě první splátky. Nákup na splátky může ulehčit rodinnému rozpočtu při poruše pračky či lednice, popřípadě při nákupu jiných věcí trvalejší hodnoty, u nichž je životnost delší než doba splácení. Naopak u nákupu zbytných darů bychom vám radili spíše se úvěru vyhnout.

Řešíte problém ohledně spotřebitelského úvěru? Obraťte se na naši telefonickou poradnu na čísle 299 149 009 každý všední den od 9 do 17 hodin.

Ďábel je skryt v detailu

Podcenit nelze ani výběr poskytovatele úvěru. Nabídky úvěrových společností se mohou značně lišit, vyplatí se proto jejich alespoň základní porovnání. V předvánočním čase nejsou výjimkou ani bezúročné půjčky poskytované úvěrovými společnostmi ve spolupráci s obchodníky.
Zvláštní pozornost je pak nutné věnovat nebankovním institucím, které se specializují na takzvané mikroúvěry. Pod jejich na první pohled výhodnou nabídkou nízkého úroku či ochotou poskytnout úvěr i osobám se záznamem v registru dlužníků se může skrývat řada zádrhelů. K žádným nepříjemnostem nemusí dojít, když je úvěr řádně a včas splácen. Pokud se však dlužník s platbou opozdí, může být podmínkami nepříjemně překvapen. Při prodlení s včasným splácením se spotřebitelé mohou u některých poskytovatelů úvěru setkat s vysokými pokutami, zvýšenými úroky či s povinností úvěr okamžitě splatit. Výběr instituce, od níž budete úvěr čerpat, by tak měl být doprovázen i studiem veškerých smluvních podmínek.

Odstoupení od smlouvy a předčasné splacení

Jestliže po podpisu smlouvy dojdete k závěru, že se vám lépe žilo bez dluhu, máte právo odstoupit od smlouvy. Můžete tak učinit i bez uvedení důvodu a bez rizika sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Lhůta se nicméně prodlužuje, pokud jste neobdrželi všechny zákonem vyžadované informace, například jste nebyli poučeni právě o možnosti odstoupit od smlouvy. Po odstoupení máte 30 dnů na to, abyste vrátili již vypůjčené peníze. Poskytovatel úvěru má kromě splacení jistiny právo požadovat také úrok za období od čerpání úvěru do dne, kdy byla jistina splacena.
Spotřebitelé mají rovněž právo úvěr kdykoliv předčasně splatit. Tím se můžete zbavit úroků a jiných nákladů, které byste museli hradit, pokud by k předčasnému splacení nedošlo. Naopak poskytovatel má nárok na náhradu nutných a odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. 

Spor pomůže urovnat arbitr

V případě, že se spotřebitel s bankou či jiným poskytovatelem úvěru neshodne na rozsahu vzájemných práv a povinnosti, je vhodné pokusit se spor urovnat nejprve mimosoudně. Orgánem zřízeným k mimosoudnímu rozhodování sporů mimo jiné v oblasti spotřebitelského úvěru je finanční arbitr.


Přihlásit