Nucená porážka v místě chovu je pro zvíře ohleduplnější

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 29.11.2023   

Domácí zvíře je v případě nutnosti vhodnější porazit přímo v místě, kde je chováno. Je tak ušetřeno utrpení spojeného s převozem na jatka. Chovatelé jsou v tomto ohledu čím dál zodpovědnější.

Podle Státní veterinární správy bylo v roce 2018 v hospodářstvích takto poraženo o něco více než 1000 zvířat, za prvních deset měsíců roku 2023 už to bylo přes 6000 kusů. Jde o nemocná zvířata, jejichž stav brání šetrnému převozu na jatka. Tam bývají jejich těla transportována až následně.

Zákon připouští možnost porážky či utracení v místě chovu v případech, kdy by zvíře převozem dodatečně trpělo. Ne všichni chovatelé jsou si však problémů zvířete dostatečně vědomi a řada z nich jej nechává přepravit. Krajské veterinární úřady v součinnosti s Policií České republiky mohou v případě podezření na neohleduplné chování k chovným zvířatům provádět cílené i namátkové kontroly.

Přihlásit